Kommentering af Referencearkitektur for Deling af Data og Dokumenter

13-03-2018
Data

Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 inviterer til en skriftlig kommentering af Referencearkitektur for Deling af Data og Dokumenter v0.8. Kommenteringen er åben indtil den 9. april 2018.

Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering. Formålet er løbende at kvalitetssikre de dokumenter, der skal udgøre de fremtidige retningslinjer for digital arkitektur i det offentlige inden for hvert deres område. Derfor bliver det seneste udkast af Referencearkitektur for Deling af Data og Dokumenter (v0.8) nu lagt til offentlig kommentering.

Kommenteringsperioden løber den 13. marts – 09. april 2018 og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at deltage.  Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt.

Gå til referencearkitekturen og kommenteringsskabelonen på arkitektur.digst.dk

Referencearkitekturen

Referencearkitektur for deling af data og dokumenter introducerer et fællesoffentligt sprog og arkitekturmæssige rammer for datadeling. Dokumentet definerer og beskriver de væsentlige begreber omkring videregivelse af data og specificerer en række fælles, udvalgte mønstre for, hvordan it-services kan understøtte datadeling på en effektiv og sammenhængende måde.

Referencearkitekturen har til formål at lette brug og genbrug af data i relevante sammenhænge, for eksempel når data indgår i sagsbehandling, selvbetjeningsprocesser, meddelelser fra myndigheder til borgere og virksomheder, m.m.