Ny statusrapport for statens store it-projekter

15-03-2018
Styring

Statens It-råd har offentliggjort status for statens store it-projekter for 2. halvår 2017. Fire ud af 36 projekter har fået røde trafiklys, og syv har fået gule trafiklys.

Fire projekter har fået røde trafiklys, seks projekter og ét program er gule, og 23 projekter er grønne. Det er status for statens store it-projekter.

Det er Statens It-råd, der står bag tildelingen af trafiklys og dermed for vurderingen af projekternes tilstand. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering.

Flere projekter er forsinkede

Statusrapporten viser, at antallet af røde trafiklys er fordoblet siden seneste statusrapport, og de gule trafiklys er steget med en enkelt. Generelt er porteføljen væsentlig større end sidste gang. Det skyldes blandt andet, at flere af de projekter der skulle være sluttet i 2017, er forsinkede.

Forsinkelserne har flere årsager, men særligt to tendenser går igen. Dels sker en del forsinkelser på grund af vigtige input fra brugerne, som man i projekterne har ønsket at tage hensyn til. Dels har leverandøren i flere tilfælde ikke været i stand til at levere det aftalte. En del projekter forventer at slutte i første halvår 2018.

Overblik over tildelte gule og røde trafiklys

På tabellen nedenfor ses It-rådets tildeling af gule og røde trafiklys i statusrapporten 2. halvår 2017. 

""

Hent statusrapporten for de store statslige it-projekter

It-rådet har fået nyt navn og bliver udvidet

Med vedtagelsen af Strategi for It-styring i staten i efteråret 2017 har Statens It-projektråd skiftet navn til Statens It-råd, og rådets portefølje udvides til både at omfatte it-projekter og it-systemporteføljestyring.

Fremover vil It-rådet udgive én årlig statusrapport, men der vil fortsat blive indhentet status fra projekterne på halvårlig basis.

Indtil nu har rådet offentliggjort en rapport for statens store it-projekter to gange om året, siden rådet blev etableret i 2011. I alt er 89 it-projekter og programmer blevet risikovurderet siden da.

Statens It-råd

Med udvidelsen af rådets opgaver til at omfatte både it-projekter og it-systemporteføljestyring har rådet skiftet navn fra "It-projektrådet" til nu at hedde "Statens It-råd".

Læs mere om Statens It-råd