Nyt sekretariat skal hjælpe digitaliseringsklar lovgivning på vej

22-03-2018
Digital transformation

Lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018, og et statsligt sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, har nu slået dørene op. Sekretariatet skal hjælpe ministeriernes lovarbejde på vej og har allerede de første vejledninger og værktøjer i støbeskeen.

Digitaliseringsklar lovgivning

Lovgivningen er på nogle områder i dag så kompleks, at det kan være uklart for borgere og virksomheder at gennemskue, hvilke regler der gælder. Der er i januar 2018 indgået en bred politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Aftalen skal blandt andet skabe mere klare og enkle regler, der er lettere at forstå for både borgere og myndigheder. Det gør reglerne nemmere at forvalte og kan derved frigive tid til kerneopgaverne.

Aftalen skal skabe øget fokus på, hvad der skal til for at administrere de love, der vedtages. Der er i Digitaliseringsstyrelsen etableret et sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, der skal bane vejen for mere enkel og klar lovgivning, der er lettere at understøtte digitalt.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning skal følge op på, om konsekvenser af ny lovgivning bliver tilstrækkeligt belyst, og om digitalisering er tænkt ind i lovforslaget fra start. Er det muligt at understøtte reglerne digitalt? Kan eksisterende it-systemer fortsat anvendes? Hvad er tidshorisonten for systemtilpasninger? Har lovgivningen konsekvenser for samarbejdet og arbejdsdelingen mellem myndigheder, og kan det give anledning til problemer? Ud fra de overvejelser skal sekretariatet blandt andet gennemføre screeninger af lovudkast og bistå ministerierne med vejledning.

Sekretariatet skal varetage følgende opgaver:

  • Screening af lovudkast, vurdering af implementeringskonsekvenser samt opfølgning.
  • Udvikling og opdatering af vejledningsmateriale og værktøjer til vurdering af implementeringskonsekvenser.
  • Vejledning til ministerier vedrørende digitaliseringsklar lovgivning.

Myndigheder kan kontakte sekretariatet på:

Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning er i efteråret opdateret på baggrund af den nye indsats for at fremme digitaliseringsklar lovgivning og vil i foråret 2018 blive opdateret med de nye krav. Vejledning om konsekvensanalyser og Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning vil desuden blive opdateret i foråret 2018.

Læs om principperne for digitaliseringsklar lovgivning

Vurdering af lovforslag

Vurderingen af konsekvenser og om digitalisering er tænkt ind i lovforslaget bliver fremover en større og obligatorisk del af bemærkningerne til nye lovforslag. Vurderingen af implementeringskonsekvenser omfatter:

  • Principper for digitaliseringsklar lovgivning: Er principperne fulgt og i modsat fald, hvad er årsagen til at principperne fraviges?
  • It-styring og risiko: Hvad er konsekvenserne i forhold til eksisterende it-systemer, kræves der udvikling af nye og indebærer det væsentlige risici fx i forhold til, hvornår lovgivningen kan træde i kraft?
  • Organisatoriske forhold: Er der væsentlige ændringer i forhold til organisering og kompetencedeling mellem myndigheder, og er der risici forbundet hermed?
  • Databeskyttelse
  • Betydning for borgerne