Offentlig digitalisering skal sikre sammenhæng for borgerne

27-03-2018

Rekordmange deltagere summede interesserede rundt mellem hinanden i to dage i Aarhus Musikhus til konferencen Offentlig Digitalisering 2018. Alt fra statslige repræsentanter til it-leverandører blev klogere på digitale landvindinger og udfordringer.

Åbningsdebat til konferencen Offentlig Digitalisering i Aarhus
Fra venstre: Laila Kildesgaard, KL, Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen, Adam Wolf, Danske Regioner og Ejvind Jørgensen, Dansk IT

Hvis man kigger på programmet for konferencen Offentlig Digitalisering 2018, er overlappene med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi svære at overse. På ni forskellige spor indviede konferencens oplægsholdere tilhørerne i alt fra datadeling og sikkerhed til brugervenlighed og tværgående samarbejder. Ikke langt fra digitaliseringsstrategiens mål om at skabe en endnu mere sikker, burgervenlig og sammenhængende digital offentlig service.

Selvom konferencens oplæg var delt op på ni forskellige spor, var der alligevel tydelige temaer, som gik på tværs – både når det kom til bekymringer og forhåbninger. Et omdrejningspunkt for konferencen var spørgsmålet om, hvordan digitalisering bedst bruges til at sætte borgerne og deres behov i centrum for udviklingen af den offentlige service.

Og på mange områder bliver der kigget mod Digitaliseringsstyrelsen og det løbende arbejde med digitaliseringsstrategien efter svar. I en række oplæg og debatter forsøgte Digitaliseringsstyrelsen at komme med svar på spørgsmålet og pege på, hvilke udfordringer der kan være, når man skal til at tænke at på tværs og med udgangspunkt i borgernes behov. Der blev blandt andet stillet skarpt på de brede dagsordener om sammenhæng og datadeling, som begge rummer store muligheder, men også kan give betænksomme panderynker, når der tales om sikkerhed og brugen af den delte data. Også til konferencens åbningsdebat blev samarbejdet på tværs af den offentlige sektor fremhævet som et af de områder, hvor der især kan ske forbedringer:

Vi skal tænke på tværs af siloerne. Det kræver noget af os, og vi skal et niveau op. Vi er nummer ét i verden, når det kommer til digitalisering, men skal vi knække udfordringen, så skal vi lære at tænke på tværs af siloerne

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen