Offentlig digitalisering skal sikre sammenhæng for borgerne

27-03-2018

Rekordmange deltagere summede interesserede rundt mellem hinanden i to dage i Aarhus Musikhus til konferencen Offentlig Digitalisering 2018. Alt fra statslige repræsentanter til it-leverandører blev klogere på digitale landvindinger og udfordringer.

Åbningsdebat til konferencen Offentlig Digitalisering i Aarhus
Fra venstre: Laila Kildesgaard, KL, Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen, Adam Wolf, Danske Regioner og Ejvind Jørgensen, Dansk IT

Hvis man kigger på programmet for konferencen Offentlig Digitalisering 2018, er overlappene med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi svære at overse. På ni forskellige spor indviede konferencens oplægsholdere tilhørerne i alt fra datadeling og sikkerhed til brugervenlighed og tværgående samarbejder. Ikke langt fra digitaliseringsstrategiens mål om at skabe en endnu mere sikker, burgervenlig og sammenhængende digital offentlig service.

Selvom konferencens oplæg var delt op på ni forskellige spor, var der alligevel tydelige temaer, som gik på tværs – både når det kom til bekymringer og forhåbninger. Et omdrejningspunkt for konferencen var spørgsmålet om, hvordan digitalisering bedst bruges til at sætte borgerne og deres behov i centrum for udviklingen af den offentlige service.

Og på mange områder bliver der kigget mod Digitaliseringsstyrelsen og det løbende arbejde med digitaliseringsstrategien efter svar. I en række oplæg og debatter forsøgte Digitaliseringsstyrelsen at komme med svar på spørgsmålet og pege på, hvilke udfordringer der kan være, når man skal til at tænke at på tværs og med udgangspunkt i borgernes behov. Der blev blandt andet stillet skarpt på de brede dagsordener om sammenhæng og datadeling, som begge rummer store muligheder, men også kan give betænksomme panderynker, når der tales om sikkerhed og brugen af den delte data. Også til konferencens åbningsdebat blev samarbejdet på tværs af den offentlige sektor fremhævet som et af de områder, hvor der især kan ske forbedringer:

Vi skal tænke på tværs af siloerne. Det kræver noget af os, og vi skal et niveau op. Vi er nummer ét i verden, når det kommer til digitalisering, men skal vi knække udfordringen, så skal vi lære at tænke på tværs af siloerne

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

""

Sammenhæng på tværs af det offentlige

Offentlig digital service er ikke længere kun et spørgsmål om teknologiens mange muligheder, men også om de dilemmaer, digitaliseringen bringer med sig. Det er et stort privilegium at være en af fanebærerne i den debat, men det indebærer også et stort ansvar, som Digitaliseringsstyrelsen forsøger at løfte – blandt andet i digitaliseringsstrategien.  Som eksempel kan nævnes det seneste års arbejde med hvidbogen, som blandt andet sætter rammerne for deling af data og understøtter myndighedernes indsatser for en sammenhængende offentlig sektor. Et andet indsatsområde har været arbejdet med sammenhængende brugerrejser, hvor der i regi af strategien er blevet igangsat gennemgribende analyser af en række livssituationer, fx flytning og skilsmisse, som alle inkluderer kontakt til flere forskellige myndigheder. Her skal det offentlige skabe større sammenhæng for borgerne.

Vi skal i langt højere grad turde anlægge et udefra-og-ind-perspektiv på den offentlige sektor, hvor vi låner borgerens blik på os selv

Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen

"Det handler ikke kun om det lange seje træk. Med små justeringer af vores digitale løsninger, fx i form af overblik over hvad man som borger skal huske at forholde sig til, når man står i en given livssituation, kan vi gøre en forskel i dag – her og nu,” fortsatte Nina Husfeldt Clasen i et oplæg om arbejdet med sammenhængende brugerrejser.

Og selvom Danmark er førende på verdensplan, så kan vi stadig lære af andre. I samtale med Martin Krasnik talte Rikke Hougaard Zeberg om de estiske landvindinger på netop den tværoffentlige datadeling. Estlands digitale infrastruktur for sikker datadeling, X-roads, har givet genlyd i mange lande og gør det muligt for offentlige instanser at dele informationer og data på tværs. Og hvorfor gør vi ikke bare det i Danmark, spørger Martin Krasnik.

”Det er besnærende at kopiere et velfungerende system som X-roads, men i modsætning til Estland har vi mange gamle legacy-systemer, både i forhold til systemer og lovgivning. Vi kæmper med lag-på-lag-lovgivning i hver eneste sektor tilbage fra 1960’erne,” svarer Rikke Hougaard Zeberg og fortsætter:

"Desuden er vi i Danmark nået til et punkt, hvor det ikke kun handler om effektivitet, men også om at skabe kvalitet og værdi for borgerne. De to målsætninger går hånd i hånd."

""

Tillid og sikkerhed

For at sikre værdi for borgerne er det tilmed helt afgørende, at udviklingen formår at sikre danskernes opbakning og tillid til det offentliges digitalisering og databrug. Og netop det er en af hovedmålsætningerne i digitaliseringsstrategien – og et af de store diskussionsemner på konferencen i Aarhus.

I en meningsudveksling præsenterede kontorchef fra Digitaliseringsstyrelsen Marie Wessel de overordnede tanker i arbejdet med informationssikkerhed. I arbejdet med digitaliseringsstrategien er indsatsen for at skabe awareness og styrke kendskabet til informationssikkerhed afgørende.

I en digital verden skal den offentlige sektor kunne håndtere oplysninger på sikker vis, så borgere og virksomheder fortsat er trygge ved at bruge offentlige digitale løsninger. Samtidig stilles der større krav til vores digitale kompetencer. I digitaliseringsstrategien har vi derfor fokus på at ruste borgere, virksomheder og offentligt ansatte, så de kan begå sig sikkert digitalt 

Marie Wessel, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen

Konferencen viser, at digitaliseringsstrategien sætter fokus på netop de temaer, som borgere, virksomheder og myndigheder efterspørger og søger svar på. Samtidig viser konferencen, at der kræves endnu mere af Digitaliseringsstyrelsen:

”Målsætningerne er de rigtige, men vi mangler at eksekvere. Arbejdet med at omsætte strategien til praksis fortsætter, mens vi sideløbende også fastholder fokus på andre strategiske indsatser, der skal hjælpe os med at indfri ambitionerne, for eksempel regeringens kommende cyber- og informationssikkerhedsstrategi, strategi for it-styring og regeringens kommende sammenhængsreform,” slutter Rikke Hougaard Zeberg.