Se referatet fra informationsmødet om udviklingsudbuddet for NemLog-in

06-03-2018
It-løsninger

Otte interesserede leverandører mødte onsdag den 28. februar 2018 op til informationsmøde om udbuddet for NemLog-in udvikling og forvaltning.

Arbejdet med at finde den leverandør, der skal hjælpe med at udvikle og forvalte NemLog-in, blev skudt i gang den 11. februar 2018, hvor udbudsmaterialet blev offentliggjort i det digitale udbudssystem (EU-Supply).

På informationsmødet den 28. februar fortalte Digitaliseringsstyrelsen om udbuddets formål, baggrund og de planlagte leverancer. På mødet blev der også kort redegjort for snittene mellem de to NemLog-in-udbud. Til sidst fik de fremmødte repræsentanter fra otte interesserede leverandører gennemgået de praktiske forhold omkring udbuddet og forløbet frem til, at kontrakten kan underskrives.

Proces

Udbuddet er et såkaldt udbud med forhandling, hvor første skridt er, at interesserede leverandører søger om at blive prækvalificeret.

Fristen for ansøgning er den 16. marts 2018. Digitaliseringsstyrelsen forventer at prækvalificere fire leverandører, som efterfølgende kan afgive et indledende tilbud. Efter en forhandlingsrunde med hver leverandør bliver udbudsmaterialet evt. tilpasset. Herefter afleverer leverandørerne det endelige tilbud, og på baggrund af en evaluering bliver kontrakten tildelt.