Tankevækkende tv sætter digital dannelse for børn og unge i centrum

20-03-2018

Lanceringen af en programserie på DR Ultra og inspirationsmaterialer til undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne afslutter initiativet om digital dannelse.

Internettet og sociale medier er en central del af de fleste børn og unges hverdag. Med initiativ 9.1 om digital dannelse i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der blevet sat fokus på at lære børn og unge om digital kommunikation og sikkerhed. 

Initiativet skal give de unge mulighed for at deltage i sociale sammenhænge på nettet på en tryg måde, samtidig med at de lærer at balancere nogle svære etiske hensyn. De skal aktivt lære at anvende relevante teknologier til at løse komplekse og virkelighedsnære problemstillinger, samt at forholde sig kritisk i deres daglige omgang med it og medier.

Inspirationsmateriale og kampagne skød initiativet i gang

KL, Undervisningsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen står bag initiativet og har siden 2016 samlet og udviklet inspirationsmaterialer om digital dannelse. I februar 2017 blev inspirationsmaterialet til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud lanceret. Det skal understøtte dialogen mellem institutionerne og forældrene og bidrage til, at de voksne tager del i børns digitale liv.

I efteråret 2017 blev kampagnen ’DigiTAL med det offentlige’ lanceret. Kampagnen var rettet mod at gøre unge og deres forældre opmærksomme på, at alle over 15 år har et ansvar for at kommunikere med det offentlige, og at kommunikationen foregår digitalt. Kampagnen nåede en stor del af målgrupperne – blandt andet blev kampagnefilmen sammenlagt vist knap en halv million gange på Facebook og YouTube.

DR Ultra rykker digital dannelse ind i stuerne

Der er også indgået et samarbejde med DR, der skal kaste lys over de muligheder og udfordringer, som unge og børn kan støde på i deres digitale liv. Samarbejdet er mundet ud i en programserie på DR Ultra.

I programmerne bliver børn blandt andet konfronteret med de konsekvenser, det kan have at skrive negative udsagn om andre på sociale medier. Som en del af samarbejdet har DR Ultras seersucces ”Klassen” taget dilemmaer op om digitale medier, ligesom andre fakta-programmer vil fokusere på digital dannelse.

Programmerne blev sendt på DR Ultra og på dr.dk i uge 4 og 5.

Sideløbende og afslutningsvis for initiativet er der blevet udviklet inspirationsmateriale til undervisere i grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet har været tilgængeligt på EMU.dk fra uge 4 og er udarbejdet i samarbejde med professions-højskolerne og Red Barnet.

Fakta

Initiativ 9.1 Digital dannelse for børn og unge er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og indeholder informationskampagner, informationsmateriale og et samarbejde med DR.