Tre leverandører er prækvalificeret til at afgive tilbud på udvikling af NemLog-in3

23-03-2018
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen kan nu offentliggøre navnene på de tre leverandører, der inviteres til at afgive tilbud på udvikling og forvaltning af NemLog-in3.

Udbuddet af fremtidens løsning til single-sign-on og brugerrettighedsstyring til offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger samt den kommende identitetsløsning til erhverv; NemLog-in3, er nu kommet til en vigtig milepæl. 

Tre leverandører har søgt om at blive prækvalificeret.

Alle tre opfylder kravene, som fremgik af udbudsbekendtgørelsen, og de inviteres nu til at afgive tilbud: 

  • CSC Danmark A/S
  • Nets DanID A/S
  • NNIT A/S

Hermed er det samlede felt af potentielle leverandører til store dele af den fremtidige digitale infrastruktur i Danmark nu på plads. Udbuddet af NemLog-in udvikling og forvaltning er nemlig det foreløbigt sidste i rækken af større infrastrukturudbud fra Digitaliseringsstyrelsen, som er offentliggjort siden november 2017. De andre er NemLog-in drift, Digital Post og MitID.

Vi er glade for, at det er lykkedes at skabe konkurrence i alle de store udbud af den fremtidige digitale infrastruktur. Leverandørerne er blevet prækvalificeret ud fra objektive og offentligt tilgængelige kriterier, og vi nu står med et stærkt felt af leverandører. Det lover godt for kvaliteten af de kommende løsninger, og vi går en spændende tid i møde

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Processen fremover

De prækvalificerede leverandører inviteres nu til teknisk informationsmøde og får adgang til et fysisk datarum, hvor de kan orientere sig i kildekode og datamodeller for den nuværende NemLog-in-løsning. 

Deadline for det indledende tilbud er den 13. juni 2018, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen vil gå i forhandling med tilbudsgiverne. Herefter følger en periode med tilretning af udbudsmateriale og til sidst endeligt tilbud. 

Ifølge planen bliver kontrakten underskrevet ultimo 2018 med den leverandør, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.