Stort netværksmøde om Næste generation Digital Post

It-løsninger

Fredag d 23. november inviterede Digitaliseringsstyrelsen myndigheder til at høre om den kommende Digital Post-løsning, der erstatter nuværende løsning, når kontrakten udløber i 2020.

På netværksdagen deltog mere end 50 myndigheder og ved siden af fulgte yderligere 25 med via livestreaming. Dagen bød på en præsentation af den nye løsning, herunder dens betydning for de myndigheder, der i dag sender Digital Post via løsningen.

Undervejs var der spørgsmål og en drøftelse af løsningen og de lokale ændringer, den fører med sig. Myndigheder vil med overgangen til den nye Digital Post-løsning skulle foretage nogle ændringer i de systemer, der i dag sender via den nuværende løsning.

Den nye løsning introducerer desuden nye muligheder via et nyt meddelelsesformat, nogle mere enkle roller og rettigheder samt en ny kontaktstruktur. Det hele kan ses i dagens præsentation samt det implementeringssite, som Digitaliseringsstyrelsen har lanceret.

Implementeringssite – for myndigheder og leverandører

Til at informere og klæde myndighederne på til den nye Digital Post-løsning er der lanceret et implementeringssite, der beskriver den nye løsning og hvad myndigheder kan begynde at forberede, fx:

  • Skabe et godt overblik over egne systemer, der sender Digital Post og starte på en plan for at omlægge snitflader
  • Overveje alternativer til funktionalitet, der udfases eller helt forsvinder med den nye løsning
  • Overveje hvordan den nye kontaktstruktur kan anvendes lokalt.

Hold jer godt orienteret her

Digital Post-netværket mødes 2-3 gange årligt og er en del af kommunikationen omkring overgangen til den nye løsning. Relevante myndigheder opfordres til at deltage i netværket og melde en repræsentant ind. Næste møde er i foråret 2019. I melder jer til ved at skrive til

Nyhedsbrev:

Følg også med i nyhedsbrevet om overgangen til Næste generation Digital Post - tilmeld dig her 

Implementeringssitet:

Læs mere om løsningen her via Implementeringssitet for Næste generation Digital Post