Danskerne er glade for NemID – især den nye nøgleapp

08-11-2018
It-løsninger

En ny imagemåling viser at tilfredsheden med NemID fortsat er høj og at størstedelen af befolkningen fortsat har tillid til NemID.

Imagemålingen fra 2018 viser, at 87 pct. af de adspurgte er tilfredse med NemID. Samtidig går flere fra at være ”tilfredse” til at være ”meget tilfredse” med NemID. Siden sidste år, er antallet af ”meget tilfredse” nået op på 40 pct., hvilket udgør en stigning på fire procentpoint siden 2017.

Imagemålingen viser en sammenhæng mellem alder og holdning til NemID. I imagemålingen er tilliden til og opfattelsen af NemID, som en sikker digital løsning markant højere jo ældre man er. Den øgede andel som er ”meget tilfredse” med NemID, findes især blandt personer over 60 år. Derudover ses en gennemgående stigning i tilfredsheden hos personer mellem 30-44 år.

Andelen som er ”utilfredse” med NemID, udgør fortsat en meget lille procentdel af befolkningen.

NemID: En foretrukket løsning

Siden lancering af NemID i 2010 er løsningen blevet en fast del af danskernes færden på nettet. Imagemålingen viser at 98 pct. af danskerne over 18 år bruger NemID. NemID bruges især til at logge på Netbank og på offentlige myndigheders hjemmesider.

Præferencen for at logge ind med NemID, fremfor at have mange forskellige log-in, er forøget i 2018. Andelen som i ”høj”- eller ”meget høj” grad foretrækker at logge ind med NemID, er gået fra 65 pct. til 70 pct. siden sidste år.

I 2018 er der endnu flere, der bruger NemID via deres smartphone end i 2017. Dette følger tendensen fra de sidste fem år, som viser en stigning i antallet af login med NemID fra smartphone. I 2018 har 58 pct. brugt NemID til at logge ind på offentlige myndigheders hjemmesider via. deres smartphone eller tablet. Dette overgår dog stadig ikke login fra PC, der fortsat er mest benyttet.

NemID: En sikker løsning

I 2018 føler 70 pct. af de adspurgte sig trygge ved at underskrive med NemID, mens det kun er 14 pct., der føler sig utrygge. Dette følger de seneste seks års udvikling, hvor befolkningen er blevet mere trygge ved at anvende NemID til at underskrive aftaledokumenter på nettet år for år.

Som en positiv nyhed oplever danskerne at modtage færre phishing-forsøg. Danskere der har modtaget phishing-forsøg via. sms og mail, er faldet fra sidste år, og er nu nede på 39 pct. Heldigvis er det fortsat kun få procent af danskerne, der har udleveret deres oplysninger i phishing-forsøget.

Nøgleappen: Et brugervenligt supplement

Nøgleappen er det seneste supplement til nøglekortet, og er blevet taget rigtig godt imod. Imagemålingen viser, at hele 91 pct. af de adspurgte er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med at bruge appen, hvoraf hele 64 pct. af dem, er ”meget tilfredse”.

I følge imagemålingen føler 85 pct. af de adspurgte, at de har samme tillid til nøgle-appen, som de har til nøglekortet. Samtidig bliver nøgleappen også rost for altid at være ved hånden og mange synes, at den er lettere at bruge end nøglekort. Den øgede brugervenlighed har især fået borgere under 45 år til at benytte deres NemID oftere.

Fakta om imagemålingen

Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Der er gennemført 1500 interviews i målgruppen, og data er efterfølgende vejet repræsentativt på køn, alder og geografi. 

Undersøgelsen er gennemført af Wavemaker på vegne af Nets og Digitaliseringsstyrelsen.

Hent hele imagemålingen