EU: Danmark står stærkt inden for offentlig digitalisering

22-11-2018
Digital service

Danmark står stærkt i Europa inden for gode offentlige digitale tjenester til borgere og virksomheder, viser EU’s seneste benchmarking på området. Men benchmarkingen viser også, at Danmark har potentiale for at løfte brugervenligheden af de digitale tjenester og forbedre den grænseoverskridende brug af offentlige digitale tjenester i Europa.

Danmark fastholder sin position blandt frontløberne i Europa inden for offentlig digitalisering. EU’s netop offentliggjorte måling viser, at de digitale frontløbere stadig er de nordeuropæiske og baltiske lande, Holland, Østrig og Portugal.

Danmark ligger i top i EU’s måling af digitale tjenester til borgere og virksomheder. Det er vi rigtig glade for. Omvendt viser EU’s måling også, at vi kan gøre det endnu bedre på en række områder, fx digital sammenhæng og brugervenlighed for borgerne

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

”Heldigvis vil initiativerne fra regeringens digitale servicereform give en stærk sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Den indsats vil bidrage yderligere til at fastholde Danmark helt i top i forhold til digitalisering i EU,” fortsætter hun.

Danmark står stærkt i EU som digital frontløber

Danmark har igen i år placeret sig stærkt blandt EU’s digitale frontløbere. Danmark ligger således pænt over EU-gennemsnittet på flere parametre.

  • Er offentlige digitale tjenester brugerorienterede og lette at gå til for den enkelte borger? Danmark scorer 93 pct., mens EU-gennemsnittet er 82 pct.
  • Kan man som bruger fx finde ud af, hvilken myndighed, der er ansvarlig for en tjeneste, og om hvorledes persondata behandles? Danmark scorer 68 pct., mens EU-gennemsnittet er 59 pct.
  • Kan danske digitale tjenester bruges af andre EU-borgere? Her scorer Danmark 58 pct. for borgertjenester og 84 pct. for virksomhedstjenester – mens EU-gennemsnittet er henholdsvis 48 pct. og 61 pct.
  • Gør Danmark brug af elektroniske identiteter (NemID), elektroniske dokumenter, basisregistre og digital post? Danmark scorer 88 pct., mens EU-gennemsnittet er 54 pct.
""