Stort fremmøde ved eventdag om it-styring i staten

14-11-2018
Styring

170 deltagere var på plads i DGI-byen, da Ministeriernes kontor for it-styring (MKI) inviterede til eventdag 2018, hvor budskabet var klart: Det går godt med statslig it-styring i Danmark – rigtigt godt endda, men hvor er der plads til forbedring?

Jeg håber, at I kommer og fortæller os, hvad der er godt, og hvad der er mindre godt… som I plejer.

Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Sådan lød budskabet fra Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør, Marianne Sørensen, der bød de 170 deltagere velkommen til Ministeriernes kontor for it-styrings eventdag. Det var et tætpakket publikum, der fik præsenteret et lige så tætpakket program, der bød på fire oplæg, der alle kredsede om dagens overordnede tema, nemlig it-styring i staten og MKI’s samarbejde med øvrige statslige myndigheder.

Mariannes pointe var klar: formålet med dagen er at styrke dialogen og sparringen med MKI’s ’brugere’ – de myndigheder der til dagligt arbejder med statslige it-projekter og it-systemer. Hun indledte med en introduktion af den reviderede it-projektmodel og den nye model for porteføljestyring af statslige it-systemer, som begge er initiativer, der er blevet sat i søen som led i Strategi for it-styring i staten.

Nye tendenser i it-styring

Anne Marie Jess Hansen, medlem af Statens It-råd, fulgte trop med et oplæg, der tog udgangspunkt i kompatibiliteten mellem agile udviklingsmetoder og den reviderede it-projektmodel. Hun blev efterfulgt af Andreas Berggreen, der præsenterede, hvordan han som direktør i Udviklings – og Forenklingsstyrelsen arbejder med strategisk porteføljestyring. Medlem af Statens It-råd, Jørgen Bardenfleth, rundede af med et oplæg om offentlig brug af innovativ it.

Den gode dialog i fokus

I forbindelse med udviklingen af de nye modeller i regi af Strategi for it-styring i staten har flere pilotmyndigheder afprøvet og testet materiale samt processer. Det var derfor vigtigt, at eventdagen skulle bidrage til at styrke samarbejdet og den gode dialog med myndighederne. Ambitionen for revisionen af den nye it-projektmodel blev fremlagt – og det blev gjort klart, at den nye model ikke skulle være en spændetrøje for innovativ udvikling og fleksible projektforløb. Tværtimod skal den reviderede it-projektmodel imødekomme myndighedernes ønske om mere enkel og fleksibel projekt-proces.

Efter oplæggene var der afsat en time til en spørg-MKI-om-alt-seance, hvor it-projektledere og systemforvaltere fik mulighed for at stille spørgsmål til – og få afklaret tvivl omkring de nye processer.

Jeg er meget glad for at se så stor en interesse og positiv respons fra de brugere vi har med at gøre til hverdag. Vi er som kontor fuldstændigt afhængige af brugernes feedback, som vi bruger i vores arbejde for at projekterne får det optimale udbytte af rådgivningen fra It-rådet og samarbejdet med Ministeriernes kontor for it-styring.

Kristoffer Lange, Kontorchef i Ministeriernes kontor for it-styring

Nyheder samt andre events arrangeret af MKI kan følges via vores nyhedsbrev. 

Tilmeld dig nyhedsbrev for it-styring 

Hent programmet for dagen