Stort netværksmøde om Næste generation Digital Post

27-11-2018

Fredag d 23. november inviterede Digitaliseringsstyrelsen myndigheder til at høre om den kommende Digital Post-løsning, der erstatter nuværende løsning, når kontrakten udløber i 2020.

På netværksdagen deltog mere end 50 myndigheder - og ved siden af fulgte yderligere 25 med via livestreaming. Dagen bød på en præsentation af den nye løsning, herunder dens betydning for de myndigheder, der i dag sender Digital Post via løsningen.

Undervejs var der spørgsmål og en drøftelse af løsningen og de lokale ændringer, den fører med sig. Med overgangen til den nye Digital Post-løsning vil myndighederne skulle foretage nogle ændringer i de systemer, der i dag sender via den nuværende løsning.

Den nye løsning introducerer desuden et nyt meddelelsesformat, nogle mere enkle roller og rettigheder samt en ny kontaktstruktur. Det hele kan ses i dagens præsentation samt det implementeringssite, som Digitaliseringsstyrelsen har lanceret.

Implementeringssite – for myndigheder og leverandører

Til at informere og klæde myndighederne på til den nye Digital Post-løsning er der lanceret et implementeringssite, der beskriver den nye løsning og hvad myndigheder kan begynde at forberede, fx:

  • Skabe et godt overblik over egne systemer, der sender Digital Post og starte på en plan for at omlægge snitflader
  • Overveje alternativer til funktionalitet, der udfases eller helt forsvinder med den nye løsning
  • Overveje hvordan den nye kontaktstruktur kan anvendes lokalt

Her holder du dig godt orienteret

Digital Post-netværket mødes 2-3 gange årligt og er en del af kommunikationen omkring overgangen til den nye løsning. Relevante myndigheder opfordres til at deltage i netværket og melde en repræsentant ind. Næste møde er i foråret 2019. Du melder dig til ved at skrive til .

Nyhedsbrev

Følg også med i nyhedsbrevet om overgangen til Næste generation Digital Post.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Implementeringssitet

Læs mere om løsningen via implementeringssitet for Næste generation Digital Post (Implementeringssite nedlagt i forbindelse med lancering af den nye Digital Post-løsning den 21. marts 2022)