Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen: Vi skal forme digitaliseringen, ikke blot følge den

22-11-2018
Styring

Onsdag den 14. november mødtes deltagere fra mere end 20 myndigheder til gå-hjem-møde hos Digitaliseringsstyrelsen for at drøfte, hvordan vi styrker de statslige ledere og medarbejderes digitale kompetencer.

"Vi kommer til at mangle generelle og specifikke it-kompetencer, og de kompetencer skal ikke først findes om fem eller 10 år, de skal findes i dag. Det er helt afgørende for, at vi kan levere en god offentlig service, og for at vi ikke kun følger med den hastige udvikling, men også former den."

Sådan lyder ordene fra Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør, Marianne Sørensen, denne onsdag eftermiddag midt i november, hvor hun har indtaget talerstolen.

Digitaliseringsstyrelsen har inviteret til gå-hjem-møde, hvor KL og tre statslige myndigheder deler ud af viden og erfaringer om, hvordan statslige medarbejdere og ledere sikrer sig de rette digitale kompetencer, når it- og teknologiudviklingen påvirker organisationen og kerneopgaven.

Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør Marianne Sørensen fortæller om behovet for digitale kompetencer

Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør Marianne Sørensen fortæller om behovet for digitale kompetencer

Fællesstatsligt digitaliseringsakademi på vej

Til at føre det mål ud i virkeligheden er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Kristoffer Lange, med til at udstikke retningen for et kommende, fællesstatsligt digitaliseringsakademi for statens ansatte. Kristoffer Lange indleder:

Mange af statens kerneopgaver kan i dag kun løses via it. Derfor skal vi have et digitaliseringsakademi, som tilbyder ledere og medarbejdere en bedre helhedsforståelse - et digitalt mindset om man vil. Men vi skal samtidig med akademiet kunne tilbyde kurser i konkrete it-kompetencer. 

Kristoffer Lange, kontorchef for Ministeriernes kontor for it-styring

Han forklarer, at akademiet fortsat er i udviklingsfasen, men at Digitaliseringsstyrelsen i sommer afsluttede en opsamling af eksisterende erfaringer med digital kompetenceudvikling, hvorfra viden og erfaringer viderebringes.

”Noget af det vigtigste, vi tager med, er, at ledelsen skal ombord. Derudover skal vi sørge for, at undervisningen tager udgangspunkt i praksisnære opgaver og øvelser. Vi skal opbygge et fælles sprog, og endelig skal vi overveje, om vi kan bruge vores egne medarbejdere som instruktører i undervisningen,” uddyber Kristoffer Lange.

KL: Digitalisering forandrer opgaver og roller

Også i den kommunale sektor har man gjort sig lærerige erfaringer med digitale kompetencer. Pia Færch er kontorchef i Digitalisering og Borgerbetjening i KL og ligesom de andre talere denne eftermiddag ser hun et kæmpe behov for at øge det offentliges digitale kompetencer:

”Ifølge en undersøgelse fra Rambøll er det kun 20 procent af offentligt ansatte, som har de fornødne digitale kompetencer, og kun 33 procent har en strategi for, hvordan de får disse kompetencer,” fortæller Pia Færch og fortsætter:

”Men digitaliseringen ændrer ikke kun vores ansattes opgaver, men også deres fag og roller i samfundet. Det kan være en stor udfordring for de ansatte.”

Digital forståelse eller konkrete it-færdigheder?

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Sikkerhedsstyrelsen har alle gennemført indsatser for at højne digitale kompetencer i deres organisationer og har indvilliget i at stille op i en paneldebat og dele ud af deres erfaringer.

Indsatserne har fulgt ét af to spor: Enten har man udviklet lederskabet, kulturen og organisationen som helhed, eller også har man fokuseret på en udvalgt gruppe medarbejdere og ledere for at styrke gruppens færdigheder, metoder og værktøjer. Med andre ord har man enten prioriteret digital helhedsforståelse eller konkrete it-kompetencer.

Panelet deler erfaringer med at digitalisere arbejdspladsen_Fra venstre mod højre_Louise Palludan Kampmann, Karen Dahl Nielsen (SIK), Mette Jørgensen (STAR) og Peter Langkjær (UFST)

Panelet deler erfaringer med at digitalisere arbejdspladsen. Fra venstre mod højre: Louise Palludan Kampmann (Digitaliseringsstyrelsen), Karen Dahl Nielsen (Sikkerhedsstyrelsen), Mette Jørgensen (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Peter Langkjær (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen)

Bygger bro mellem faggrupper

Hos Peter Langkjær i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tager man sig af skatteforvaltningens it-systemer, og det er en tilbagevendende overvejelse, om det er de gamle it-systemer eller et forældet regelgrundlag, der skal opdateres først. Derfor er man gået ad it-kompetencevejen og fokuseret på at udvikle faggruppen af jurister til at bygge bro mellem it-specialisterne og jura.

Målet har ikke været, at juristerne bare skulle programmere derudaf, og at it-folkene kunne juraen i søvne. Målet er, at de to faggrupper bliver bedre til at forstå hinandens jargon og logik. Vi er ikke i mål endnu, men vi ved, hvor vil skal hen.

Peter Langkjær, kontorchef i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

For Mette Jørgensen, der er kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har man også fokuseret på at føre nye kompetencer til organisationen. Beskæftigelsesområdet har gennemgået flere store reformer de seneste år, og styrelsen har skullet udvikle deres it i et marked, hvor it-specialister er både dyre og en mangelvare.

Styrelsen har derfor stablet et fleksibelt samarbejde på benene, hvor forskellige it-leverandører tilbyder kompetencer inden for programmering, brugeroplevelser og metoder i agil udvikling alt efter det aktuelle behov hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

”Vi skal ikke være klogere end vores it-konsulenter, men vi skal matche deres færdigheder inden for programmering med vores høje niveau på forretningssiden, og det har givet en god effekt i vores arbejde,” siger hun.

Nødvendigt at koble mindset og færdigheder

Sidste paneldeltager er vicekontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Karen Dahl Nielsen, som med sin egen styrelses SIK Academy klæder både ledere og medarbejdere på med større forståelse for digitaliseringen.

”Det var afgørende for os, at topledelsen var 100 procent med. Ledelsen skal ikke bygge robotter, men have tilpas udsyn og forståelse for digitale muligheder. Min klare anbefaling er, at digital forståelse og konkrete it-færdigheder ikke kun skal komme fra få medarbejdere i it-afdelingen, altså nedefra og op. Det digitale mindset og evnen til at se digitale muligheder i mødet mellem digitalisering, drift og kunder skal bo i os alle, lige fra ledelsen i toppen og ud til resten af organisation. Det handler om at vi kan koble vores traditionelle faglighed på nye digitale metoder,” siger Karen Dahl Nielsen.

Digitaliseringsstyrelsens Kristoffer Lange afsluttede dagens gå-hjem-møde og konkluderede opsummerende, at der tydeligt er mange læringspointer for alle myndigheder i at dele erfaringer med hinanden om arbejdet med digitale kompetencer. Det er således også håbet, at det kommende tværstatslige digitaliseringsakademi kan bidrage til dette.