Borgere har stor tillid til velfærdsteknologi

31-10-2018
Digital service

Borgerne er i høj grad parate til at bruge velfærds- teknologier så som digital understøttet genoptræning og vasketoiletter. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og særligt er borgere, der allerede har erfaring med velfærdsteknologi, positive over for de velfærds- teknologiske løsninger. Regeringen vil sørge for, at flere borgere får adgang til digitale løsninger på blandt andet sundhedsområdet.

Borgere i alderen 16 til 89 år er spurgt til deres erfaring med velfærdsteknologi og om de mener, at velfærdsteknologi vil være en god mulighed for dem.

Af de, der har anvendt velfærdsteknologi i forbindelse med sundhedsmæssig behandling, pleje eller omsorg angiver 91 procent, at velfærdsteknologi i høj eller nogen grad vil være en god mulighed for dem, hvis de en dag skulle få behov for støtte, pleje og hjælp til at klare sig selv. Otte procent af de, der har erfaring med velfærdsteknologi, angiver, at velfærdsteknologi i mindre grad eller slet ikke vil være en god mulighed for dem.

Samlet set svarer otte procent af borgerne mellem 16 og 89 år, at de selv har anvendt velfærdsteknologi i forbindelse med sundhedsmæssig behandling, pleje eller omsorg.

Blandt borgere, der ikke har prøvet at anvende velfærdsteknologi, svarer 82 procent, at velfærdsteknologi i høj eller nogen grad vil være en god mulighed for dem, hvis de en dag skulle få behov for støtte, pleje og hjælp til at klare sig selv. Samtidig er andelen af skeptiske større blandt de, der ikke har erfaring med velfærdsteknologi end blandt de, der har erfaring. 17 procent angiver, at velfærdsteknologi i mindre grad eller slet ikke vil være en god mulighed for dem.

Tallene viser, at der faktisk er udbredt positive forventninger hos borgerne til at velfærdsteknologi kan hjælpe dem. Og interessant er det også, at de, der har erfaring med velfærdsteknologi, er endnu mere positive stemt end gennemsnittet.

Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen 

Flere borgere får adgang til digitale velfærdsløsninger

Regeringen vil som led i ’Digital service i verdensklasse’ øge udbredelsen af velfærdsteknologi og andre digitale velfærdsløsninger, så flere borgere i hele landet kan få gavn af allerede afprøvede digitale løsninger. Derfor etableres blandt andet en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger på i alt 410 mio. kr. i perioden 2018-2022. 

Vil velfærdsteknologi være en god mulighed for dig, hvis du en dag skulle få behov for støtte, pleje og hjælp til at klare dig selv?

Kilde

Tallene stammer fra Danmarks Statistiks årlige undersøgelse It-anvendelse i befolkningen. 2018 er første gang, at spørgsmålene til erfaringer og forventninger til velfærdsteknologi indgår i undersøgelsen.

Tallene dækker over en krydstabulering af besvarelserne på spørgsmålene:

•  Vil velfærdsteknologi være en god mulighed for dig, hvis du en dag skulle få behov for støtte, pleje og hjælp til at klare dig selv?

•  Har du selv anvendt velfærdsteknologi i forbindelse med sundhedsmæssig behandling, pleje eller omsorg?