Digitalt kørekort på vej

24-10-2018
Digital service

Borgere kan allerede løse mange hverdagsudfordringer direkte fra mobilen, fx tjekke netbank og post fra det offentlige. Med et digitalt kørekort tager Danmark første skridt i retning af at anvende digitale id-beviser.

Legitimation på mobilen – men kun i Danmark

Som en del af regeringens Sammenhængsreform arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at etablere en kørekort-app. Oplægget er, at borgerne skal kunne tilgå deres kørekort via deres mobil ved at indtaste en kode eller med fingeraftryk på appen. Det bliver nemt og hurtigt at legitimere sig, når id-beviser kan tilgås på mobilen.

Kørekort-appen vil være et supplement til det fysiske kørekort. Dette skyldes, at ikke alle borgere kan eller vil benytte appen. Derudover regulerer EU's tredje kørekortdirektiv, at kørekort skal udstedes fysisk. Appen vil derfor udelukkende kunne bruges som legitimation i Danmark.

Digitale id-beviser er et nyt område

Digitaliseringsstyrelsen arbejder i dag med digitale identiteter som fx NemID, men nu bliver digitale id-beviser også en del af opgaven for Digitaliseringsstyrelsen og de øvrige myndigheder, der forestår arbejdet med det digitale kørekort.

Det bliver et spændende arbejde at lancere et digitalt kørekort. Det kan virke simpelt, men vi skal med appen også lægge grundstene til det videre arbejde med digitale id-beviser i Danmark. Det betyder, at de løsninger vi finder, så vidt muligt også skal kunne bruges i andre sammenhænge. Vi har derfor også fokus på at løsningen skal have et højt sikkerhedsniveau. I første omgang glæder vi os til at sende det digitale kørekort på gaden.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Der er en række ting, der skal på plads, inden appen kan lande på bilisternes mobiler. Kørekort-appen skal fx kunne udstille validerede billeder af kørekortindehaveren på appen, så vi alle kan stole på kortet. Og Kørekortsbekendtgørelsen skal fx afspejle, at bilister ikke kun kan legitimere sig med det røde plastikkort, men også med en kørekort-app.

Inddrager internationale erfaringer

Danmark er en del af fortroppen, når det kommer til at udvikle digitale id-beviser. Men Finland er også på vej, og den finske Styrelse for Transport og Sikkerhed, Trafi, har kørt et pilotprojekt fra december 2017. I det finske projekt er appen blandt andet sikret med en slags digitale vandmærker, så fx myndighedspersoner kan se, at brugeren ikke anvender en falsk app.

I Finland vil det digitale kørekort fungere som et supplement til det fysiske kort. Trafi forventer at kunne lancere kørekort-appen i løbet af 2018.

Nu ruller Danmark også ud på vejen mod at digitalisere id-beviser. Det er Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet, herunder Rigspolitiet, og Transport- Bygnings- og Boligministeriet, der sammen driver projektet. Kørekort-appen forventes klar inden udgangen af 2020.

Læs mere om digital service i fremtiden i reformen "Digital service i verdensklasse"