Invitation til 2. møde i netværk for metode og modellering

12-10-2018
Data

Bliv en del af et fagligt netværk for it-arkitekter og datamodellører.

Der bliver arbejdet på to computere på et bord.

Du har nu mulighed for at deltage i 2. møde i netværk for metode og modellering. Netværket sikrer videndeling og netværksmuligheder blandt it-arkitekter, der samararbejder på tværs af det offentlige og private. Hensigten er at afholde fire møder over det kommende år, hvor næste møde er den 29. november 2018. På netværksmødet vil der være oplæg, cases og erfaringsudveksling i grupper og plenum.

Emnemæssigt bliver fokus på metode og modellering i forhold til forretnings- og it-arkitektur, herunder modellering af enterprise arkitektur, forretningsprocesser og begreber og data.

Rum for faglig fordybelse

Netværkets deltagere skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med metode og modellering.

Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Nedenfor er listet en række kriterier til medlemmer af Netværket:

  • Arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt.
  • Har erfaring med offentlige it-projekter
  • Har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML
  • Kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere.

Dato og tilmelding

Netværksmøderne finder sted følgende datoer:

  • Torsdag den 29. november 2018 kl. 12.00-16.00
  • Torsdag den 7. marts 2019 kl. 12.00-16.00
  • Torsdag den 2. maj 2019 kl. 12.00-16.00

Tilmelding sker ved personlig tilmelding. Ved overtegning forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig ret til at begrænse deltagelsen i netværket til en medarbejder pr. organisation for at nå ud til så mange myndigheder og leverandører som muligt.

Netværket drives af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur. Der er etableret en redaktørgruppe med deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen, KMD og Netcompany, der er medinitiativtagere.

Netværket faciliteres af Troels Andersen og Kim Lysén Eriksen fra PA Consulting Group. Troels har 17 års erfaring inden for analyse og rådgivning om digitalisering af den offentlige sektor, og vil have særligt fokus på styringen af netværket. Kim har 25 års erfaring med at levere it-løsninger på tværs af offentlige og private organisationer, og vil bidrage med tendenser og erfaring indenfor EA og it-arkitektur.