Ny informationsportal skal hæve danskernes digitale sikkerhed

31-10-2018
Sikkerhed

Innovationsministeren lancerer i samarbejde med erhvervsministeren i dag den nye informationsportal, sikkerdigital.dk. Portalen skal ruste danskerne mod trusler udefra og hæve den generelle digitale sikkerhed.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og det stiller høje krav til sikkerheden hos den enkelte borger, virksomhed og myndighed.

Truslerne er blevet forstærket i takt med, at de kriminelle er blevet bedre til at udnytte ny teknologi til digital afpresning, økonomisk kriminalitet og cyberspionage mv.

På sikkerdigital.dk kan danskerne fra i dag finde anvendelige værkstøjer og gode råd om, hvordan de øger deres digitale sikkerhed. Portalen er et af de centrale kompetenceinitiativer i regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der blev lanceret i maj måned.

En portal for borger, offentligt ansatte og virksomheder

For borgerne vil det være muligt at få gode råd og vejledning indenfor brug af de sociale medier og sikker nethandel. For de offentligt ansatte vil der på sikkerdigital.dk være fokus på, hvordan myndighederne kan etablere en professionel sikkerhedsstyring, og endeligt for virksomhederne vil der være råd og vejledning om, hvordan de beskytter deres virksomheder bedst muligt, og hvad de kan gøre, hvis de alligevel bliver ramt af sikkerhedshændelser.

Mange danskere rammes af sikkerhedshændelser

Ifølge en helt ny undersøgelse er der et stort behov for, at alle danskere kigger deres digitale vaner efter i sømmene.

De nyeste tal viser nemlig at mere end 1,2 mio. danskere (svarende til 44 pct. af danskerne mellem 18 og 74 år) har været udsat for mindst en af fire trusler mod sikkerheden: Virusangreb, misbrug personlige oplysninger på nettet, økonomisk tab eller tab af data. Det er en andel, der er steget fra 34 pct. i 2016.

Det betyder altså, at flere og flere danskere oplever forskellige typer af trusler i deres hverdag, og vi er derfor i fællesskab nødt til at få ændret adfærd, og få skabt en stærkere sikkerhedskultur. Det skal portalen hjælpe os til ved at give gode råd og vejledninger om fx stærke kodeord, sikkerhedskopiering, opdatering af programmer og lignende. 

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Også truslen fra cyberspionage mod virksomhederne og myndighederne er på højeste niveau, og derfor er der brug for en portal, der favner alle tre målgrupper – både borgere, virksomheder og myndigheder.