Nyt reformspor skal skabe digital service i verdensklasse

23-10-2018
Digital service

Regeringen lancerer som led i Sammenhængsreformen "Digital service i verdensklasse". Reformsporet skal ved hjælp af digitalisering og nye teknologier udvikle den offentlige sektor, så borgere og virksomheder kan få en mere sammenhængende og tidssvarende digital service.

Danmark skal holde fast i førertrøjen

Danskerne har i den grad taget NemID, Digital Post og digitale selvbetjeningsløs-ninger til sig. Hvad enten det drejer sig om at læse post fra kommunen eller søge om SU eller boligstøtte kan det klares digitalt. Det betyder, at meget af kontakten til den offentlige sektor finder sted hjemmefra, når det passer borgeren. 

Danmark ligger derfor i front, når det kommer til digital offentlig service. Det understregede FN i sommer, da Danmark blev kåret som verdensmester i offentlig digitalisering. Regeringen ønsker, at bevare førerpositionen og samtidig hæve de politiske ambitioner. Det er nødvendigt for, at den offentlige sektor kan følge med den hurtige digitale udvikling og borgerens høje forventninger til digitale løsninger.

Tre indsatsområder for udviklingen af digital service

Digital service i verdensklasse identificerer tre indsatsområder, der skal skabe en mere sammenhængende og fleksibel service med borgeren i centrum:

  • Viden, overblik og gennemsigtighed
  • Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser
  • Hurtig udbredelse af ny teknologi

Et væsentligt punkt er at sikre borgerens fortsatte tillid til offentlige myndigheders behandling af data ved at styrke gennemsigtigheden og give borgerne et bedre overblik. Det kan være svært for den enkelte borger, at få overblik over, hvilke oplysninger som offentlige myndigheder løbende indsamler og anvender. Der skal derfor være mere åbenhed om den offentlige sektors brug af data, så borgeren nemt kan følge med i, hvilke væsentlige oplysninger myndighederne ligger inde med.

Indsatsområder for regeringens arbejde med digital service

Viden, overblik og gennemsigtighed

Regeringen vil give borgerne et markant bedre overblik over deres igangværende sager og ydelser, samt et lettilgængeligt indblik i myndighedernes oplysninger om borgerne. Der skal være gennemsigtighed i håndteringen af borgernes oplysninger, og der skal sættes fokus på de etiske spørgsmål ved den brug af data, som den teknologiske udvikling muliggør.

Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser

Regeringen vil skabe bedre sammenhæng i den digitale service, så den tilrettelægges på borgernes og virksomhedernes præmisser. Samtidig vil regeringen begynde arbejdet med at gøre ID-beviser digitale, så man slipper for at have legitimation andre steder end på sin telefon. I første omgang skal det ske ved at udvikle en kørekort-app, der kan supplere det fysiske kørekort.

Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere

Regeringen vil accelerere udbredelsen af ny teknologi og digitale velfærdsløsninger, så flere kan få gavn af allerede afprøvede digitale løsninger. Samtidig skal vi bruge nye teknologier, så Danmark også i fremtiden er en digital frontløber.