Offentliggørelse af midtvejsevaluering af Danmarks Open Government Partnership-handlingsplan for 2017-2019

22-10-2018
Strategier

Arbejdet med midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019 er afsluttet, og evalueringen er blevet offentliggjort.

Ud af handlingsplanens 14 initiativer er syv gennemført i begrænset grad, fem gennemført i væsentlig grad og to afsluttet. Generelt skrider initiativerne frem som forventet og har allerede i det første år ført til en række konkrete resultater.

Eksempelvis er en række grundlæggende data blevet udstillet på grunddatafordeleren, der er lanceret en national strategi for et stærkere civilsamfund, og der er modtaget 984 forslag om overflødige regler, som nu er under behandling.

I midtvejsevalueringen er det også fremhævet, at mange indsatser for åbenhed foregår uden for rammerne af handlingsplanen. Eksempelvis fremhæves Silkeborg Kommune for ”Min sag”, hvor borgere let og hurtigt kan søge om indsigt i egen sag, mens Aarhus Kommune har oprettet et frivilligudvalg, udarbejdet en medborgerskabspolitik og er europæisk frivillighovedstad i 2018.

Hent hele midtvejsevalueringen af handlingsplanen 2017-2019

Hvad er OGP?

OGP er et internationalt partnerskab, som har til formål at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Danmark har været medlem siden 2011.

Ved at deltage i samarbejdet forpligter de 75 deltagerlande sig til at påtage sig initiativer inden for transparens om offentlige beslutningsprocesser, inddragende og ansvarsfuld regeringsførelse, antikorruption samt teknologi og innovation.

OGP skaber et globalt netværk, hvor deltagerlandene kan udveksle erfaringer om indsatser for at promovere åbenhed og inddragende regeringsførelse.

Læs mere om OGP i Danmark