Reviderede certifikatpolitikker sendt i høring

05-10-2018
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer interesserede til at kommentere de fremtidige certifikatpolitikker, som netop er sendt i offentlig høring.

I forbindelse med videreudviklingen af Danmarks digitale infrastruktur er der behov for opdatering af en række certifikatpolitikker.

Et certifikat sætter os i stand til at underskrive dokumenter og beskytte dokumenter med kryptering. De tilhørende certifikatpolitikker er de spilleregler, der gælder, når certifikaterne udstedes.

Der er frist for høringsvar den 1. april 2019.

Ændringerne i store træk

I den næste generation af den offentlige centrale infrastruktur vil certifikater blive udstedt af Digitaliseringsstyrelsen og vil tilbyde:

  • Videreførelse af OCES Certifikater til anvendelse i Danmark
  • Kvalificerede certifikater, som kan anvendes i hele EU som følger eIDAS forordningen
  • Tidsstempler, som anvendes til at fastsætte tidspunkt for en underskrift på et dokument.

De nye certifikater forventes at blive tilgængelige i løbet af 2020.

Input er velkomne

Digitaliseringsstyrelsen har revideret certifikatpolitikker for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service (OCES) samt udarbejdet ny offentlig certifikatpolitik for kvalificerede certifikater og en offentlig politik for kvalificeret tidsstempling. De er nu sendt i offentlig høring. Input til de planlagte ændringer og bidrag til den endelige kvalitetssikring er meget velkomne.

Høringsbrev, høringsliste, svarskabelon og politikkerne ligger på høringsportalen. 

Gå til materialet på høringsportalen

Alle input kommenteres i et høringsnotat, som forventes at blive offentliggjort i juni 2019.

Gå til siden om certifikatpolitikkerne på NemLog-ins sider