Sammenhængende digitale brugerrejser skal gøre det nemmere at være borger

25-10-2018
Digital service

Det skal være lettere for borgerne at klare ærinder med det offentlige. I ti centrale begivenheder, som mange vil stå i på et tidspunkt i løbet af livet, skal relevante digitale løsninger knyttes bedre sammen. Borgerne får dermed et bedre overblik over, hvad de skal gøre og hvornår.

Grafisk illustration af brugerrejse

Sammenhængende digitale brugerrejser skal give overblik og sammenhæng

Som led i Sammenhængsreformen vil Digitaliseringsstyrelsen stå i spidsen for udvikling af sammenhængende digitale brugerrejser. De sammenhængende digitale brugerrejser skal give borgerne et bedre overblik over de opgaver, som de skal huske at håndtere i en given livsbegivenhed, hvornår de skal gøre det, og hvor der er hjælp at hente.

Målet er, at der i 2021 er udviklet digitale guides, som skal understøtte en sammenhængende digital brugerrejse i ti af de mest centrale begivenheder i løbet af livet. De digitale guides vil fungere som en personaliseret huskeliste, der skaber overblik og leder borgeren til at læse og gøre, hvad der er relevant i den enkelte borgers situation.

Der er meget at tage sig af, når en pårørende dør

Et eksempel er, når en pårørende dør. Ved siden af, at man skal tackle sorgen ved at have mistet en ægtefælle eller et nært familiemedlem, er der en række opgaver, som skal klares hos forskellige myndigheder på forskellige tidspunkter.

Man skal finde vej til begravelsesanmodning, opgørelse af dødsbo, dødsboskat, eventuel begravelseshjælp og efterlevelseshjælp og ændringer i egne forhold som boligstøtte eller pension. Dertil kommer, at man også skal have kontakt til fx bedemand, bank og forsikringsselskab. En digital guide skal gøre det lettere for borgeren at overskue og håndtere de praktiske gøremål i den svære situation.

 

Digitale guides til ti centrale begivenheder i løbet af livet

SituationSå mange borgere
Blive digital borger (15-årige) 66.835 15-årige i 2017
Starte uddannelse 89.758 ansøgere til videregående uddannelse i 2018
Flytte 896.531flytninger i 2017
Nybagt forælder 61.397 fødsler i 2017
Blive skilt 15.169 skilsmisser i 2017
Få nyt job 700.000-800.000 jobåbninger årligt 
Miste job 14.844 varslede afskedigelser i 2017
Flytte til udlandet 21.095 danske statsborgere flyttede i 2017
Miste pårørende 53.261 dødsfald i 2017 
Blive pensionist Ca. 60.000 nye folkepensionister om året

Mindre silotænkning, mere borgertænkning

På længere sigt er det målet, at borgerne skal opleve en sømløs digital service, hvor selvbetjeningsløsninger og øvrig digital service er tænkt sammen på tværs af myndigheder, servicen er personaliseret med udgangspunkt i den enkelte borgers situation, og data kun afgives én gang:

Myndighederne er kommet langt i udviklingen af digital selvbetjening. Hver for sig fungerer de digitale selvbetjeningsløsninger fornuftigt, og borger.dk giver en samlet indgang til løsningerne. Men på tværs af de enkelte løsninger kan vi forbedre den samlede brugeroplevelse. Vi skal i højere grad udvikle vores løsninger med udgangspunkt i, hvad borgerne oplever, når de anvender løsningerne. I første omgang skal de digitale guides hjælpe borgerne, så de er trygge ved, at de har gjort de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

En involverende og inddragende proces

Arbejdet med udviklingen af de sammenhængende brugerrejser vil foregå frem mod 2021 i samarbejde med kommuner, regioner og andre relevante myndigheder. Og med tæt inddragelse af borgere, virksomheder, medarbejdere og andre parter, som er vigtige for at forstå og forbedre den digitale service i de enkelte situationer.

Det er ikke kun borgerne, der får glæde af den nye tilgang til arbejdet med digital service. På erhvervsområdet skal ti brugerrejser for virksomheder skabe mere sammenhæng inden udgangen af 2020. Det kan fx være ved en medarbejderansættelse eller ved sygdom i enkeltmandsvirksomheder.

Læs mere om digital service i fremtiden i reformen "Digital service i verdensklasse"