Tilfredsheden med Digital Post er fortsat stigende

23-10-2018
It-løsninger

Digital Post anvendes bredt og er en central del af Danmarks digitale infrastruktur, og derfor er brugertilfredsheden blandt borgere og virksomheder vigtig for at sikre, at Digital Post forbliver en sikker, stabil og effektiv digital løsning.

Stigende tilfredshed med Digital Post blandt borgere og virksomheder

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Megafon og Epinion foretaget brugertilfredsundersøgelser blandt virksomheder og borgere i perioden 2016-2018. Formålet med undersøgelserne er at afdække brugernes tilfredshed med den generelle brug og tilgængelighed af Digital Post gennem nedslag på forskellige centrale områder af løsningen.

Det er vigtigt, at vi hele tiden følger udviklingen i slutbrugernes behov, så vores offentlige løsninger er til gavn for borgere og virksomheder. I Digitaliseringsstyrelsen er vi glade for, at der er en stigning i tilfredsheden, men har også for øje, at der er områder af løsningen, der fortsat kan blive forbedret. Dette gælder ikke mindst i forhold til virksomhederne.

Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech

Borgertilfredshed med Digital Post

Digital Post brugertilfredshed for borgere

 

Undersøgelsen fra 2018 viser, at der generelt er sket en stigning i tilfredsheden med Digital Post blandt både borgere og virksomheder. Tilfredsheden med Digi-tal Post blandt borgerne er steget fra 81 pct. i 2016 til 84 pct. i 2018.(figur 1). En stigning i tilfredsheden og et samtidigt fald i utilfredsheden indikerer en positiv udvikling, og at de tiltag, der er blevet sat i værk for at højne brugertilfredsheden, har haft den ønskede virkning.

Høj tilfredshed med hjælp og support til Digital Post blandt borgere

Mange borgere anvender Digital Post hver dag, og derfor er der brug for et højt niveau af support og hjælp for at sikre, at borgernes digitale brugerrejse forløber bedst muligt. Andelen af borgere, der har brug for hjælp i forbindelse med Digital Post, har i perioden 2014-2018 ligget på ca. 17 pct. Et fokus på at sikre digital inklusion er derfor et vigtigt område for Digitaliseringsstyrelsen, da dele af befolkningen fortsat vil have brug for hjælp i forbindelse med offentlige digitale løsninger.

For virksomheder er denne gruppe dog højere, hvor 28 pct. stadig har brug for hjælp til Digital Post. Generelt er tilfredsheden med hjælp og support stigende blandt borgere fra 39 pct. i 2015 til 41 pct. i 2018. I samme periode er utilfredsheden faldet fra 28 pct. i 2015 til 11 pct. i 2018, som viser en generel positiv udvikling.

Virksomheders tilfredshed med Digital Post

Digital Post brugertilfredshed for virksomheder

 

Den samme positive udvikling i tilfredsheden har også fundet sted på virksomhedsområdet. I perioden 2016-2018 er tilfredsheden steget fra 54 pct. i 2016 til 62 pct. i 2018 (figur 2). En stigning i virksomhedernes tilfredshed kan blandt andet hænge sammen med, at det i februar 2017 blev muligt for bestemte type virksomheder at anvende deres private NemID til at logge på Digital Post på virk.dk.

På trods af den positive udvikling på virksomhedsområdet er 21 pct. af virksomhederne utilfredse med Digital Post, og det er derfor et område, der fortsat skal forbedres.

En generel positiv udvikling for Digital Post

Brugertilfredshedsundersøgelserne tegner et øjebliksbillede af en stigende tilfredshed med Digital Post-løsningen blandt borgere og virksomheder i Danmark. Den positive udvikling kan tyde på, at løsningen bliver mere integreret i danskernes dagligdag. Der er dog fortsat en større positiv udvikling i tilfredsheden blandt borgere, end der er blandt virksomheder. Virksomhedsområdet er derfor fortsat et område, hvor der er plads til forbedringer, og hvor fokus fremadrettet skal holdes.