Digitaliseringsstyrelsen på Digitaliseringsmessen 2018

28-09-2018

Digitaliseringsmessen 2018 i Odense var den tiende af sin slags, og som vanligt var Digitaliseringsstyrelsen mødt talstærkt og talelystne op.

KL’s Digitaliseringsmesse er hvert år en god mulighed for Digitaliseringsstyrelsen for at møde de mange deltagere og drøfte vores projekter og strategiske indsatser.

På messens hovedscene holdt vicedirektør Adam Lebech oplæg om vigtigheden af at holde sig den overordnede vision og retning for øje, når vi digitaliserer den offentlige sektor. Med det tempo, udviklingen har i dag, er der et stærkt behov for fokus på den overordnede vision og retning for offentlig digitalisering, var budskabet.

Nye teknologier som kunstig intelligens, machine learning og robotter er langtfra science fiction. Teknologierne omgiver os allerede og er en del af vores hverdag. Det giver en lang række muligheder, men stiller os samtidig over for nye udfordringer og dilemmaer.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

I den anden ende af messehallen, på KOMBITs scene, deltog vicedirektør Marianne Sørensen i en debat om digital sammenhæng i den offentlige sektor med direktør i Udbetaling Danmark Carsten Bodal og administrerende direktør i KOMBIT Thomas Christiansen.

Det er tydeligt, at digitalisering ikke alene handler om effektivisering og økonomiske gevinster, men også om at levere god service. Ja, der er penge at hente - men der er altså også en meget bedre serviceoplevelse for borgeren i de nye teknologier, og dén del fylder heldigvis mere og mere. 

Marianne Sørensen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Dagen igennem gav en række af Digitaliseringsstyrelsens kontorchefer oplæg på styrelsens egen scene:

  • Helle Junge Nielsen gav en introduktion til den nye lov om webtilgængelighed
  • Marie Wessel præsenterede den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi
  • Christian Plaschke talte om, hvad digitaliseringsklar lovgivning betyder for implementeringen, fx i kommunerne
  • Per Gade gav en status på Grunddataprogrammet og præsenterede Datafordeleren, hvor grunddata udstilles
  • Charlotte Jacoby og Sarah Kirkeby Danneskiold-Samsøe gav en status på de store infrastrukturudbud (MitID, NemLog-in og Digital Post)
  • Jens Krieger Røyen præsenterede dele af den fællesoffentlige digitale arkitektur, der er klar til brug, og gav et første kig på det kommende fællesoffentlige datasætkatalog