Konference: Stor interesse for at gøre lovgivning digitaliseringsklar

21-09-2018
Digital transformation

Det kræver hårdt arbejde for både politikere, embedsværket og interesseorganisationer at realisere ambitionen om at gøre ny lovgivning digitaliseringsklar. Men det er en kamp, der er værd at kæmpe for at sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor for borgere og virksomheder.

Ministeren for offentlig innovation på konference om digitaliseringsklar lovgivning

Det var hovedbudskabet på den netop afholdte konference om digitaliseringsklar lovgivning, der var arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen og Dansk IT.

Der var fyldt i Landstingssalen på Christiansborg den 19. september, da innovationsminister Sophie Løhde bød 230 politikere, embedsmænd og repræsentanter fra interesseorganisationer og det private erhvervsliv velkommen for at debattere, hvordan man gør lovgivning digitaliseringsklar.

Konferencen ”Digitaliseringsklar lovgivning – fra ambitioner til realisering” satte fokus på de kulturændringer, der skal til for at tænke digitalisering ind allerede ved udformningen af ny lovgivning. Det store fremmøde til konferencen vidner om, at interessen for området er stor, men at ambitionen om at gøre lovgivning digitaliseringsklar ikke realiserer sig selv.

Et redskab til at sikre en bedre offentlig service

Konferencen blev skudt i gang af innovationsminister Sophie Løhde, der fremhævede initiativet om digitaliseringsklar lovgivning som et redskab til at sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig service til gavn for danske borgere og virksomheder.

Samtidig pegede innovationsministeren på en række vigtige spørgsmål som blandt andet balancen mellem objektive kriterier og skøn i lovgivningen, som hun inviterede de fremmødte til at tage del i at besvare.

Også skatteminister Karsten Lauritzen lagde i sit oplæg vægt på det store potentiale i initiativet, og betonede vigtigheden af at erkende, at det kræver tid og ressourcer at vedligeholde Danmarks position som digitalt foregangsland.

Det handler om at finde den rette balance

Særligt spørgsmålet om balancen mellem objektive kriterier og skøn, som innovationsministeren lagde ud med, blev gennemgående i de efterfølgende ekspertoplæg og paneldebatter med politikere og interesseorganisationer.

Der var under konferencen bred enighed om, at det handler om at finde den rette balance mellem objektive kriterier og skøn i lovgivningen, så man forenkler og digitaliserer i den udstrækning, det giver mening, og samtidig bevarer plads til skøn og særhensyn, hvor det er vigtigt.

Til konferencen var Dansk Industri, LO, Dansk Arbejdsgiverforening, Ældresagen og Socialrådgiverforeningen repræsenteret. Også folketingsmedlem og tidligere minister, Bertel Haarder, koncerndirektør i Udbetaling Danmark, Carsten Bodal, og lektor ved Aarhus Universitet, Hanne Marie Motzfeldt, holdt oplæg.

Politisk debat om digitaliseringsklar lovgivning

Folketingsmedlemmer fra et bredt udsnit af de politiske partier var også mødt op for at fortsætte den politiske diskussion, som den brede politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning skød i gang tidligere på året.

Aftalen medfører, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018. Konkret betyder det, at lovgivning nu skal leve op til syv principper for digitaliseringsklar lovgivning, der blandt andet handler om enkle og klare regler og større sammenhæng på tværs af lovgivningen i form af ensartede begreber og genbrug af data. Som et andet centralt element indgår tryg og sikker datahåndtering som et princip for digitaliseringsklar lovgivning.

Med henblik på at følge op på de nye krav, er der i regi af Digitaliseringsstyrelsen oprettet et sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, der skal screene ny lovgivning med de syv principper for øje.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning