Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet er afsluttet

04-09-2018
Digital transformation

Velfærdsmedarbejderne skal have mere tid sammen med borgeren og ikke bruge tid på krav og registreringer, der er unødvendige, eller som ikke giver mening for arbejdet med borgeren. Det er én af de klare ambitioner med regeringens Sammenhængsreform.

Kulegravninger af de store velfærdsområder er et initiativ, der skal bidrage til at indfri denne ambition. De første kulegravninger er gennemført på dagtilbudsområdet og ældreområdet og er nu afsluttet.

Kulegravningernes indhold

Kulegravningerne er dybdegående analyser, der gennem observationer og interviews med medarbejdere og ledere kortlægger den typiske arbejdsdag for fx en pædagog, en børnehaveleder og en social- og sundhedsassistent. Formålet er at give et klart billede af, hvor meget tid der bruges på de enkelte opgaver, og hvor opgaverne kommer fra. Der kan fx være tale om regulering fastsat fra staten, kommunen eller lokalt på den enkelte institution.

Fakta om kulegravning af ældreområdet og dagtilbudsområdet

  • 12 kommuner har deltaget.
  • Der er gennemført besøg på 50-60 tilbud på hvert af de to områder. Besøgene er gennemført af eksterne konsulenter i samarbejde med en projektenhed nedsat i Digitaliseringsstyrelsen. Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet har deltaget i projektenheden.
  • Kulegravningerne peger på 16 forslag på ældreområdet og 19 forslag på dagtilbudsområdet til, hvordan der kan opnås mere tid sammen med den ældre og med børnene.

Udover at kortlægge medarbejdernes arbejdsopgaver, arbejdstid og den regulering, der styrer arbejdsopgaverne, er der i kulegravningerne også skabt et billede af den samlede styring på områderne – fra stat over kommuner til institutionsniveau. Det arbejde har været centralt for at forstå, om den samlede regulering og de samlede krav trækker i samme retning og dermed understøtter medarbejdernes arbejde i daginstitutionen eller på ældrecentret, eller tværtimod gør arbejdet mere kompliceret end nødvendigt.

Opfølgning på kulegravningerne

Kulegravningerne viser, at medarbejderne på ældreområdet i gennemsnit bruger ca. 50 pct. af den totale arbejdstid sammen med den ældre. På dagtilbudsområdet anvender medarbejderne tilsvarende i gennemsnit 65 pct. af arbejdstiden direkte med børnene.

Analysearbejdet har resulteret i, at der er opstillet forslag til, hvordan der kan flyttes tid fra andre opgaver – fx praktiske opgaver, dokumentationsopgaver osv. til direkte tid med børnene eller den ældre. Forslagene retter sig både mod forenkling af statslig regulering, kommunale regler og styring og den lokale arbejdstilrettelæggelse. Der følges op på forslagene i regi af regeringens Sammenhængsreform.

De næste kulegravninger gennemføres på uddannelsesområdet og området for udsatte børn og unge.

Hent rapporten Kulegravninger af ældrepleje- og dagtilbudsområdet 

Læs Finansministeriets pressemeddelelse om kulegravningerne af ældreplejeområdet