Ny statusrapportering for statens store it-projekter

28-09-2018
Styring

Statens It-råd har offentliggjort status for statens store it-projekter for 1. halvår 2018. 30 projekter ud af 46 får grønt trafiklys, mens fire har fået røde trafiklys, og to har fået gule trafiklys.

Fire projekter har fået røde trafiklys, to projekter er gule og 30 projekter er grønne. Derudover har et projekt og et program ikke fået tildelt noget trafiklys. Otte projekter slutter, og får dermed ikke noget trafiklys. Det er status for statens store it-projekter.

Det er Statens It-råd, der står bag tildelingen af trafiklys og dermed for vurderingen af projekternes tilstand. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering.

It-rådet har fået nyt navn og er blevet udvidet

Med vedtagelsen af Strategi for it-styring i staten i efteråret 2017 har Statens It-projektråd skiftet navn til Statens It-råd, og rådets portefølje udvides til både at omfatte it-projekter og it-systemporteføljestyring. Rådet er samtidig blevet udvidet fra 9 til 14 medlemmer.

Fremover vil It-rådet udgive én årlig statusrapport i foråret, men der vil fortsat blive indhentet status fra projekterne på halvårlig basis.

Læs statusrapporteringer for de store statslige it-projekter