Opdateret OIOSAML-profil sendt i offentlig høring

27-09-2018
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer interesserede til at kommentere opdatering af OIOSAML-profil 3.0, som netop er sendt i offentlig høring.

OIOSAML er en vigtig brik i samspillet mellem de 300 offentlige selvbetjeningsløsninger, som er tilsluttet NemLog-in. 

Der er behov for en opdatering af den nuværende OIOSAML-profil. Det skyldes primært, at den fællesoffentlige infrastruktur til håndtering af digitale identiteter står over for en markant fornyelse, hvor også NemLog-in vil ændre sig på en række betydelige områder.

Også indførelsen af databeskyttelsesreguleringen (GDPR og Databeskyttelsesloven) har betydet, at profilen må omstruktureres.

Endelig er den nuværende profil fra 2012 og har på nogle områder ganske enkelt brug for en modernisering.

Input er velkomne

Digitaliseringsstyrelsen har nu sendt en ny version af profilen i offentlig høring. De myndigheder, der bruger OIOSAML, er meget velkomne til at bidrage til den endelige kvalitetssikring og komme med input til de planlagte ændringer.

Høringsbrev, høringsliste, svarskabelon og den nye version af profilen ligger på høringsportalen.

Gå til materialet på høringsportalen 

Der er frist for høringsvar den 14. december 2018. Alle input kommenteres i et høringsnotat, som forventes at blive offentliggjort medio januar 2019.

Læs mere om OIOSAML