Statens reviderede it-projektmodel er i luften

28-09-2018
Styring

I dag frigives en ny version af statens it-projektmodel. Det er en mere fleksibel og enkel projektmodel, hvor projekter planlægges efter at nå de ønskede gevinster, samtidig med at der gives rum til agil it-produktudvikling. Projekter over 10 millioner kroner risikovurderes af It-rådet tidligere i processen end hidtil, og rådet vil følge de største og mest komplekse projekter tættere.

Statslige it-projekter skal lykkes, og de forventede gevinster skal realiseres i højere grad, end det sker i dag.

Sådan lyder budskabet i Strategi for it-styring i staten, og Digitaliseringsstyrelsens direktør, Rikke Hougaard Zeberg, uddyber:

Formålet med den reviderede projektmodel er at sikre, at den i endnu højere grad bidrager til et solidt grundlag for gennemførelse af it-projekter i staten – samt undgår at blive en spændetrøje for innovativ udvikling og fleksible projektforløb.

Som følge af Strategi for it-styring i staten har Ministeriernes projektkontor i Digitaliseringsstyrelsen revideret statens it-projektmodel og processen for risikovurdering. Det har resulteret i en mere enkel fasemodel, der understøtter agile it-produktudviklingsforløb, så myndighederne får mere frihed til at tilrettelægge gennemførelsen af it-projekterne.

De statslige it-projekter vil fremover blive planlagt efter bedst muligt at nå de ønskede gevinster, og It-rådets opfølgning og rådgivning vil starte tidligere i projektforløbet for at øge projekternes muligheder for at håndtere risici og indarbejde It-rådets anbefalinger. It-rådet vil fremover følge de største og mest komplekse projekter tættere.

undefined

De nye processer er blevet testet grundigt blandt en række pilotprojekter, der i forskellig udstrækning har afprøvet og testet materiale og processer - heriblandt Rigspolitiet, hvor responsen er positiv:

Det nye projektgrundlag er meget lettere at arbejde med, og det nye setup passer bedre til Rigspolitiets behov, og det vi efterspørger fra It-rådet. Generelt føler jeg, at samarbejdet er blevet styrket af de nye initiativer.

Det fremhæver Ole Andersen, styregruppeformand for dataprojektet API i Rigspolitiet, og rammer dermed hovedet på sømmet i forhold til nogle af de væsentligste ambitioner med revisionen af projektmodellen.

Et af de elementer, der netop er blevet lettere at arbejde med, er det nye projektgrundlag, der kommer til at fungere som projektets rygrad. Det bliver projektets vigtigste styringsværktøj og vil være et dynamisk dokument, der genbesøges og uddybes løbende, i takt med at projektdeltagerne bliver klogere i analysefasen.

De væsentligste ændringer i statens it-projektmodel

 • Mere attraktivt at arbejde med statens it-projektmodel
  Enklere og lettere at arbejde med modellen, der nu fungerer nu endnu bedre som projektets styringsgrundlag. Det samlede styringsgrundlag er nu samlet i to dokumenter: projektgrundlaget og business case grundlaget, der tidligere udgjordes af en række forskellige dokumenter

 • Øget fokus på gevinster
  Gevinster og deres realisering er nu udgangspunkt for planlægning af gennemførelse af projektet

 • Endnu mere værdi af risikovurdering og opfølgning
  Tidligere risikovurdering af projekter over 10 mio. kr. og tættere opfølgning på de store og komplekse projekter vil øge værdien af it-rådets rådgivning

 • Rumme agil produktudvikling
  Projektmodellen rummer nu mulighed at arbejde efter agile metoder i både planlægning af projektet og udvikling af it-systemer

 • Mere fokuseret risikostyring
  Så aktiviteter til imødegåelse og afbødning af risici bliver indarbejdet som en integreret del projektets planer.