Webtilgængelighedsloven træder i kraft

21-09-2018
Digital service

Lov om webtilgængelighed træder i kraft på søndag den 23. september 2018. Loven skal sikre, at alle offentlige websteder og apps er tilgængelige senest indenfor tre år.

Loven skal implementere EU’s webdirektiv i dansk lov. Tilgængelighedskravene i loven er grundlæggende de samme som i den hidtidige aftale mellem kommunerne, regionerne og staten. Men det er blandt andet nyt, at apps bliver omfattet.

Hvad sker der konkret den 23. september?

Ikrafttrædelsen er først og fremmest en dato, som definerer, hvornår websteder og dokumenter bliver omfattet af lovens krav. Websteder, der bliver offentliggjort efter denne dato, omfattes fx af lovens krav allerede fra den 23. september 2019.

Læs mere om lov om webtilgængelighed

Der kommer løbende nyt

Vi bliver løbende klogere - både på kravene til Digitaliseringsstyrelsens tilsyn, og på den tilgængelighedserklæring, som bliver obligatorisk for myndigheder, og som skal danne baggrund for tilsynet. Der sker også opdateringer af den europæiske standard EN 301 549, som loven refererer til. Derfor er det vigtigt, at du holder dig opdateret. Følg med – via vores nyhedsbrev og på digst.dk

digst.dk/tilgængelig finder du en sektion om webtilgængelighed, der holdes opdateret med nyeste viden og vejledningsmateriale. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev om webtilgængelighed.

Netværk om webtilgængelighed

I oktober holder Digitaliseringsstyrelsen kick-off møder til et nyt netværk om webtilgængelighed.

Netværket er relevant for offentlige myndigheder, organisationer, som repræsenterer borgere med særlige behov for webtilgængelighed, leverandører og relevante brancheorganisationer. 

Læs nyheder om webtilgængelighed og netværket