Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til sekretariatsbetjeningen af Dataetisk Råd

03-04-2019
Data

Regeringen har nedsat et nyt Dataetisk Råd med en formand og 11 medlemmer. Digitaliseringsstyrelsen skal sammen med Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet varetage sekretariatsbetjeningen.

Dataetisk Råd får til opgave at bidrage til en åben debat om brugen af blandt andet nye digitale løsninger, data og kunstig intelligens og om de dilemmaer, som de nye muligheder rejser. Dataetisk Råd skal desuden løbende understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Borgerrådgiver for Københavns Kommune, Johan Busse, er blevet udnævnt som formand, og skal lede rådet med i alt 11 øvrige med-lemmer, der har kompetencer fra både den private- og offentlige sektor.

Til betjening af Dataetisk Råd etableres et nyt tværministerielt sekretariat, der består af tre årsværk fra Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet.

Dataetisk Råd er et initiativ i regeringens Digital service i verdensklasse, og er desuden en anbefaling fra Ekspertgruppen om dataetik, der var nedsat i regi af Disruptionrådet.

Læs mere om Dataetisk Råd på nationaltcenterforetik.dk

Læs pressemeddelelsen på fm.dk