Hvad gør vi for de it-udfordrede?

09-04-2019
Digital service

Selv om digitaliseringen af det offentlige Danmark går så godt, at vi i sommer blev verdensmestre, så er der stadigvæk borgere, der har udfordringer med den digitale kommunikation med offentlige myndigheder. Dem skal vi også tage hånd om.

""

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen tilbage i 2015 oprettet Netværk for digital inklusion, som skal hjælpe med at bygge bro mellem det offentlige digitale Danmark og it-udfordrede borgere, som kan være borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, unge, ældre, ikke-vestlige indvandrere eller socialt udsatte.

Netværket holder møder cirka 2 gange om året. På møderne samles repræsentanter for netværkets mere end 50 medlemsorganisationer, som på den ene eller anden måde har berøring med borgere, som kan have brug for en ekstra hånd i det digitale møde med det offentlige. Formålet med møderne er at tale om nye og aktuelle problemstillinger samt i fællesskab at finde svar på, hvordan vi bedst muligt tager hånd om de it-udfordrede borgere.

Det seneste møde har netop fundet sted den 2. april, hvor særligt etiske dilemmaer i brugen af kunstig intelligens og brugervenlighed i forhold til de kommende store infrastrukturprojekter som MitID og Næste generation Digital Post var på dagsordenen. Det er emner, som vil fylde meget de kommende år. Ikke bare for de digitalt velbevandrede, men også for dem, som har svært ved at gennemskue de nuværende systemer.

Her kan det særligt være en udfordring at skulle vænne sig til nye løsninger – for eksempel når borgerne i 2021 skal begynde at skifte deres NemID ud med det nye MitID. I den forbindelse er det vigtigt at få input fra de organisationer, som til daglig beskæftiger sig med de it-udfordrede, så de tænkes ind i processen helt fra start.

På netværksmødet blev der også afholdt en workshop om informationssikkerhed, som er et vigtigt emne for de it-udfordrede. Formålet med workshoppen var at afklare, hvilke temaer der er relevante for de it-udfordrede borgere at sætte fokus på i 2019.

Heldigvis indeholder møderne altid livlig debat og gode spørgsmål, der giver Digitaliseringsstyrelsen gode input til, hvordan hjælp og kommunikation skal tilrettelægges, så den når de borgere, der har brug for det.

Næste møde finder sted den 1. oktober 2019.

Om Netværk for digital inklusion

  • Netværk for digital inklusion er oprettet i 2015.
  • Netværket rådgiver om alle emner inden for digital inklusion.
  • Netværket har mere end 50 medlemsorganisationer.