Invitation til 4. møde i netværk for metode og modellering

03-04-2019
Data

Deltag i et fagligt netværk for it-arkitekter og datamodellører.

FDA-hvidbogens perspektiver, placeret på en bærbar computer.

Du har nu mulighed for at deltage i 4. møde i netværk for metode og modellering. Netværket sikrer videndeling og netværksmuligheder blandt it-arkitekter, der samarbejder på tværs af det offentlige og private. På netværksmødet vil der være oplæg, cases og erfaringsudveksling i grupper og plenum.

Netværkets deltagere skal sammen identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med metode og modellering.

Videndeling og fordybelse

Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen.

Nedenfor er listet en række kriterier til medlemmer af Netværket:

  • Arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt. 
  • Har erfaring med offentlige it-projekter 
  • Har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML
  • Kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere.

På sidste møde i marts var omdrejningspunktet valg og brugen af værktøjer. Michael Bang Kjeldgaard, Digitaliseringsstyrelsen, skød dagen i gang med en kort introduktion til nye retningslinjer og vejledninger om arkitekturmetode og dokumentation. Dette efterfulgt af Niels Terkelsen, Udlændinge- og integrationsministeriet, som gav et indblik i den proces UIM har gennemgået ved valg af værktøj til dokumentation, samt fordelen ved at skabe et dokumentationsoverblik.

Dato og tilmelding

Netværksmødet finder sted følgende datoer:

Torsdag 2. maj 2019 kl. 12.00-16.00.

Tilmelding sker ved personlig tilmelding. Ved overtegning forbeholder Digitalise-ringsstyrelsen sig ret til at begrænse deltagelsen i netværket til én medarbejder pr. organisation for at nå ud til så mange myndigheder og leverandører som muligt. 

Netværket drives af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur. Der er etableret en redaktørgruppe med deltagelse af Digitaliserings-styrelsen, KMD og Netcompany, der er medinitiativtagere. Netværket faciliteres af Troels Andersen fra PA Consulting Group.

Se slides fra tidligere netværksmøder på arkitektur.digst.dk

Tilmelding via senest 23. april 2019.