Invitation til informationsmøde: Hvad kræver det at blive MitID-broker?

11-04-2019
It-løsninger

Åben invitation til informationsmøde for interesserede brokere.

Med indførelsen af MitID fra 2021 ændres den digitale identitetsinfrastruktur. I fremtiden er det kun certificerede brokere, der kan tilslutte sig MitID’s fælles identitetskerne. Offentlige og private tjenesteudbydere skal kobles op via en sådan broker, før de kan tilbyde log-in med MitID til deres brugere.

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og de danske pengeinstitutter vil gerne invitere virksomheder og organisationer med interesse for at blive MitID-broker til et indledende møde.

Mødets indhold

På agendaen er information om MitID, brokerrollen og en overordnet indføring i praktikken omkring aftaler, certificering og økonomi. Vi kommer også ind på broker for erhvervsidentiteter samt signering via NemLog-in.

Tid og sted

Mødet afholdes i Finans Danmarks lokaler tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12:30-14:30 på Amaliegade 7, 1256 København.

Praktisk info

Tilmelding er påkrævet. Skriv til med navn og firma på de personer, der deltager i mødet. Sidste frist for tilmelding er den 16. maj 2019 kl. 12. Efter fristen sender vi en specifik agenda til de tilmeldte.

Mødet bliver filmet. Dagen efter mødet lægges optagelsen på mitid.dk, hvor den kan tilgås i 14 dage.

 

Læs mere om MitID på mitid.dk