Invitation til pilotkursus: Introduktion til fællesoffentlig arkitektur og data

26-04-2019
Styring Data

Er du projektleder eller projektdeltager i staten, og arbejder du i spændingsfeltet mellem it og forretning? Oplever du et behov for at forstå forretnings- og it-arkitektur, og hvordan du og din projektgruppe får bedst udbytte af arkitekturarbejdet?

I så fald vil vi gerne invitere jer til pilotkurset Introduktion til fællesoffentlig arkitektur og data i regi af det kommende fællesstatslige digitaliseringsakademi.

Pilotkurset afholdes den 29. maj 2019 kl. 9.00 – 16.00 i Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Deltagelse er gratis.

Formål og udbytte

Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA) er helt centralt i forhold til at skabe sammenhæng mellem offentlige it-løsninger. I arbejdet med it-projekter er det derfor vigtigt med en grundlæggende forståelse for arkitekturarbejde og de rammer og principper, der guider udviklingen af it-landskabet i det offentlige. Det gør kendskabet til FDA til en betydningsfuld del af de statslige projektlederes værktøjskasse.

Kurset giver deltagerne en overordnet forståelse for forretnings- og it-arkitektur i forbindelse med offentlig digitalisering, herunder en introduktion til FDA og styring af arkitekturarbejdet. Deltagerne inviteres til at deltage i grupper, så læringsudbyttet kan tages i brug blandt kollegaerne med det samme.

Efter kurset vil I have en grundlæggende viden om:

  • Forretnings- og it-arkitektur i en offentlig digitaliseringskontekst
  • Introduktion til fællesoffentlig digital arkitektur
  • Hvordan arkitektur hjælper med at skabe sammenhæng fra strategi til endelig løsning
  • Hvorfor og hvornår arkitekturarbejde er relevant for jeres projekter
  • Arkitektens roller, ansvar og kompetencer
  • Arkitekturstyring
  • Kobling af arkitekturarbejde til Statens it-projektmodel

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teorilektioner, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne afprøver redskaberne i værktøjskassen. Som en del af undervisningen vil en erfaren leder komme og dele sine erfaringer med arkitekturarbejde og data i større it-projekter i staten.

Kurset er en pilotafholdelse og kursusprogrammet afsluttes med en spørgeskemaevaluering. En kursusdeltager fra hver projektgruppe vil desuden blive udvalgt til et efterfølgende telefoninterview af maks. 30 minutters varighed.

Målgruppe

Målgruppen for pilotkurset er projektgrupper i staten, der arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning, og som har begrænset eller intet kendskab til fællesoffentlig digital arkitektur og data. Tilmelding skal derfor ske i projektgrupper bestående af 1 projektleder og 2-3 projektdeltagere.

Tilmelding

Såfremt det kunne have interesse for jeres projektgruppe, er tilmelding åben til og med mandag den 13. maj 2019, hvor vi snarest derefter vil sende en endelig bekræftelse om deltagelse.

Der er plads til 20 deltagere på kurset. I tilfælde af at mere end 5 projektgrupper tilmelder sig kurset, foretages en selektering af deltagere på baggrund af myndighedernes størrelse, område, opgavetyper mv.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig workshoppen.