Bydelsmødre udbreder digitale kundskaber

27-08-2019
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen har afsluttet et meget givtigt samarbejde med Bydelsmødrene om at udbrede kendskabet til offentlige digitale løsninger til kvinder med anden etnisk oprindelse.

Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Bydelsmødrene er et led i den fællesoffentlige indsats for digital inklusion. Indsatsen indeholder konkret hjælp og kommunikation til borgere og virksomheder.

Digital inklusion

Meget af vores interaktion med den offentlige sektor er i dag digital og alle grupper i samfundet bør have glæde af at kunne ordne deres ærinder online hjemmefra, når det passer dem. Derfor skal vi som offentlig sektor sørge for, at de grupper, der er udfordrede, får den nødvendige hjælp til at kommunikere med offentlige myndigheder.

En af de grupper, der er udfordret af den digitale kommunikation med det offentlige, er etniske minoritetsgrupper.

Med partnerskabet med Bydelsmødrene har Digitaliseringsstyrelsen fået en ny måde at række ud til denne målgruppe, som det normalt kan være svært at nå.

Partnerskab med allerede etablerede netværk er en succes

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som hjælper andre kvinder til at blive aktive medborgere i deres lokalsamfund.

Bydelsmødrene er uddannet til at hjælpe disse kvinder. Med partnerskabet er bydelsmødrenes uddannelse nu suppleret med digitale færdigheder om fx Digital Post og NemSMS. Bydelsmødrene kan dermed assistere de kvinder, der er i deres netværk

Bydelsmødrene er et veletableret netværk, som kvinder med anden etnisk oprindelse har stor tillid til. Denne relation har vist sig meget egnet til også at introducere digitale løsninger. Mange af kvinderne vil gerne blive helt fortrolige med både NemID og Digital Post. Men ofte er de usikre på, hvor de skal henvende sig for at få hjælp til deres konkrete behov.

Med Bydelsmødrenes hjælp har kvinderne med anden etnisk oprindelse et trygt forum, hvor de kan få hjælp til at blive mere fortrolige med de digitale løsninger.

En stor del af borgernes kontakt med den offentlige sektor fungerer nu digitalt på fx borger.dk, men nogle af de grupper i samfundet, som oplever store udfordringer med den digitale kommunikation er etniske minoritetsgrupper.

Bydelsmødrene er et veletableret netværk med en unik kontakt til kvinderne i deres netværk. Samarbejdet med dem har derfor for os været en rigtig god måde at få formidlet information og hjælp til de målgrupper, som ellers er svære for os at nå. Digitaliseringsstyrelsen er meget glade for partnerskabet med Bydelsmødrene. 

Louise Palludan Kampmann fra Digitaliseringsstyrelsen

Indsatsen slutter ikke her

Bydelsmødrene er nu ved at udbrede deres nye viden og kundskaber til kvinderne. Nogle lærer at benytte den digitale kommunikation med det offentlige, andre bliver opmærksomme på, at de enten fortsat har brug for hjælp, eller at de fx helt bør fritages for Digital Post.

Om indsatsen

En af Danmarks udfordringer er at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at være en del af samfundet i dag og at kunne være digital i kommunikationen med det offentlige. Digitaliseringsstyrelsen arbejder med denne udfordring gennem udvikling af danskernes it-færdigheder inden for forskellige målgrupper, herunder ikke-vestlige indvandrere.

Bydelsmødre er en frivillig indsats under Fonden for Socialt Ansvar. De frivillige Bydelsmødre arbejder i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre.

En del af undervisningsmaterialet er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og findes på digst.dk.

Se animationsfilm om digitalisering

Se øvemiljøet demo.borger.dk (Et lukket øvemiljø, hvor man kan træne brug af NemID og Digital Post)

Tal fra Danmarks Statistik pr. februar 2019

5,3 pct. af tilmeldte borgere med anden etnisk oprindelse, der har modtaget Digital Post inden for de seneste 6 måneder, har ikke logget ind.

Gennemsnittet for alle borgere er 2,4 pct.