Fælles krav til gode digitale løsninger

15-08-2019
Digital service

Borgere og virksomheder skal fortsat møde brugervenlige løsninger, når de kommunikerer digitalt med det offentlige. Derfor har repræsentanter fra en række myndigheder i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udarbejdet fælles krav til kommende generationer af selvbetjeningsløsninger og andre offentlige løsninger til digital kommunikation.