Fælles krav til gode digitale løsninger

15-08-2019
Digital service

Borgere og virksomheder skal fortsat møde brugervenlige løsninger, når de kommunikerer digitalt med det offentlige. Derfor har repræsentanter fra en række myndigheder i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udarbejdet fælles krav til kommende generationer af selvbetjeningsløsninger og andre offentlige løsninger til digital kommunikation.

Danmark er førende inden for offentlig digitalisering, og den placering er ikke kommet af sig selv. Den skyldes blandt andet, at danskerne i vid udstrækning kommunikerer digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsninger, når de for eksempel skriver børn op til en plads i daginstitution hos kommunen, indberetter befordringsfradrag på skat.dk eller blot finder informationer om frister og regler.

Det skal fortsat være både let og trygt for borgere og virksomheder at klare deres ærinder med det offentlige på nettet. Derfor skal myndighedernes digitale løsninger levere gode brugeroplevelser og samtidig sikre, at brugerne bliver vejledt korrekt.

Fokus på brugervenlige løsninger

Fælles krav til digitale løsninger samler en række væsentlige krav og anbefalinger til primært selvbetjeningsløsninger, som er danskernes adgang til at klare deres ærinder med det offentlige, uanset om de skal starte en virksomhed, søge SU eller noget tredje. De nye krav udgør derfor et stærkt fundament for de kommende års digitale kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder.

De fælles krav erstatter Udviklingsvejledningen for god selvbetjening og fokuserer ligesom forgængeren på brugerinddragelse, når selvbetjeningsløsningerne udvikles. Derudover er der fokus på, at løsningerne er intuitive, og at information og inputfelter så vidt muligt bliver tilpasset automatisk på baggrund af registeroplysninger eller brugernes egne indtastninger. På den måde kan myndighederne for eksempel sikre, at personer under en vis aldersgrænse ikke bliver bedt om at indtaste oplysninger, der kun er relevante for personer over aldersgrænsen.

For en række af de fælles krav vil der være tale om egentlige krav. Det betyder, at mange af de hyppigst anvendte selvbetjeningsløsninger i fremtiden skal gøre brugeren opmærksom på mangelfulde indtastninger, ligesom løsningerne skal kunne fungere på de mest anvendte devices og browsere.

Desuden vil det fortsat være et krav, at nye og videreudviklede løsninger skal bestå den fællesoffentlige brugertest, før de sættes i drift. De øvrige dele af Fælles krav til digitale løsninger, som ikke har status af egentlige krav, vil gælde som anbefalinger.

Både krav og anbefalinger er suppleret med vejledning i, hvordan myndighederne og deres leverandører skal forholde sig til dem, når de udvikler nye eller videreudvikler på eksisterende løsninger. Materialet er desuden suppleret med eksempler og værktøjer, der gør det nemmere at anvende kravene.

Samarbejdspartnere

Fælles krav til digitale løsninger er udarbejdet af en fællesoffentlig arbejdsgruppe med repræsentanter fra:

 • Erhvervsstyrelsen
 • ATP
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen
 • Familieretshuset
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Domstolsstyrelsen
 • Styrelsen for It og Læring
 • KL
 • Danske Regioner
 • Digitaliseringsstyrelsen