Nye breve om Digital Post og NemID til 15-årige

12-08-2019
Digital service

Når man fylder 15 år, får man brev om Digital Post og NemID. Brevene er nu forbedret og skrevet med fokus på at få de unge helt i mål med Digital Post.

Fra juni 2019 er de breve, som 15-årige, der skal have Digital Post og NemID, modtager, blevet opdateret og målrettet de unge.

Nyt brev til 15-årige om Digital Post

Det nye brev om Digital Post har mindre tekst og fokus på handling.

Hent nyt brev om Digital Post
Hent tidligere brev om Digital Post

Nyt brev til 15-årige, der har bestilt NemID

Det nye brev er skrevet specifikt til de 15-årige, der har bestil NemID.

Hent nyt brev om NemID
Hent tidligere brev om NemID

Tre websider til unge og deres forældre supplerer med information:

Borgerinterviews og brugertest har formet kommunikationen

Alt kommunikationsmaterialet er udarbejdet med baggrund i interviews med unge og forældre samt brugertest af breve og websider.

Interviews af de unge og brugertest af brevene gav gode indsigter og tips til at skrive til de 15-årige:

  • Står der meget tekst, læser de hen over vigtig information om, hvad de skal gøre. Der er derfor i brevene skruet ned for informationsmængden og op for "det skal du gøre"-elementet.
  • Information skal gives drypvis, så der er fokus på næste trin i rækken af ting, de skal gøre.
  • Hvis det er et seriøst emne, foretrækker de 15-årige, at der kommunikeres klart, tydeligt og seriøst.

Kommunikationsmaterialet er udarbejdet af de fællesoffentlige parter med baggrund i digitaliseringsstrategiens (2016-2020) initiativ 1.1 om mere sammenhængende digitale brugerrejser. KL, Købehavns og Aarhus Kommune har derudover bidraget til arbejdet med kommunikationsprodukterne.

Baggrund

Når man fylder 15 år, får man et brev fra det offentlige i sin postkasse. Fra nu af skal den 15-årige have Digital Post og være klar til digital kommunikation med det offentlige. Det kræver et NemID, som den 15-årige først skal bestille og aktivere online. Nogle unge har i forvejen et NemID, som de bruger til banken og skal derfor have tilknyttet en offentlig digital signatur til det.

På grund af sikkerhed modtager man ikke bare et NemID som 15-årige. Det skal man bestille online, man skal afvente et brev med koder, der kommer med postvæsenet, og så skal man aktivere NemID’et online. Når NemID-delen er klaret, skal man huske at logge på sin nye Digital Post, tage stilling til læseadgang og ikke mindst afgive mobilnummer, så man kan få en sms, når der er ny post.

Langt de fleste unge har Digital Post, men de er ikke helt så gode til at læse den post, de modtager fra det offentlige i Digital Post, hvis man sammenligner dem med andre Digital Post-brugere. 

Der er derfor udviklet nye og bedre breve til de unge, og der er udviklet nye websider til de unge og deres forældre – alle med det mål at kommunikere bedre og mere målrettet, så flere unge får tjekket deres Digital Post.

De nye kommunikationsprodukter har sin rod i arbejdet med brugerrejsen ”Bliv digital borger”, som omhandler de 15-åriger, der skal have Digital Post og NemID første gang. De 15-åriges oplever brugerrejsen som usammenhængende og svær. Bliv digital borger er en af seks brugerrejser, der er analyseret i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Der er desuden givet input til det igangværende arbejde med at udvikle de næste versioner af Digital Post og MitID, så brugerrejsen for de unge kan blive mere intuitiv og sammenhængende.