Nye ’trafiklys’ på banen: Nu kommer gevinstrealisering og værdiskabelse i fokus

07-08-2019
Styring

Nu lanceres en revideret version af de trafiklys, der tildeles statslige it-projekter hvert halve år i forbindelse med statusrapportering. De nye trafiklys skal afspejle og omfavne de nye takter i statens it-projekter, hvor styring efter gevinster er begyndt at fylde mere.

Siden 2011 har Statens It-råd halvårligt tildelt statslige it-projekter et trafiklys baseret på projekternes rapporterede fremdrift, herunder forventede projektudgifter, overholdelse af tidsplan og forventet gevinstrealisering. Med Strategi for it-styring i staten er gevinstrealisering og værdiskabelse af statslige it-projekter kommet endnu højere op på dagsordenen.

It-rådet ønsker at afspejle dette fokus i trafiklysene, ikke mindst når over 60 pct. af projekterne har til formål at løfte kvaliteten i opgaveløsningen. Derfor revideres trafiklysene for at skabe en øget opmærksomhed på realisering af både ikke-økonomiske og økonomiske gevinster hos myndigheden.

""

De reviderede trafiklys træder i kraft ved statusrapporteringen for 1. halvår 2019. Alle projekter får fortsat ét samlet trafiklys, men projekternes rapportering på gevinster ændres. Indikatoren for økonomiske gevinster ændres fra nettonutidsværdi til samlede bruttogevinster, og der sættes yderligere fokus på realiseringen af ikke-økonomiske gevinster for projekter, der ikke har et effektiviseringsmæssigt formål. Omvendt vil effektiviseringsprojekter ikke skulle statusrapportere på ikke-økonomiske gevinster.

Du kan se et overblik over trafiklysene her