Her er medlemmerne af det nye Cybersikkerhedsråd

30-12-2019
Sikkerhed

Et nyt nationalt Cybersikkerhedsråd skal fremover styrke samarbejdet om cyber- og informationssikkerhed mellem offentlige og private aktører.

Cyber-truslen mod danske virksomheder, organisationer og myndigheder er meget alvorlig, og derfor er der behov for at løfte sikkerhedsindsatsen og dele viden om, hvordan virksomheder og myndigheder bedst ruster sig mod angreb og beskytter deres informationer. På den baggrund besluttede partierne bag det seneste forsvarsforlig, at der skulle nedsættes et Cybersikkerhedsråd. Nu ligger sammensætningen af rådet fast.

Rådet kommer til at bestå af i alt 20 medlemmer, og får et delt offentligt-privat formandskab. Den offentlige del af formandskabet vil på skift varetages af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed.