Her er medlemmerne af det nye Cybersikkerhedsråd

30-12-2019
Sikkerhed

Et nyt nationalt Cybersikkerhedsråd skal fremover styrke samarbejdet om cyber- og informationssikkerhed mellem offentlige og private aktører.

Cyber-truslen mod danske virksomheder, organisationer og myndigheder er meget alvorlig, og derfor er der behov for at løfte sikkerhedsindsatsen og dele viden om, hvordan virksomheder og myndigheder bedst ruster sig mod angreb og beskytter deres informationer. På den baggrund besluttede partierne bag det seneste forsvarsforlig, at der skulle nedsættes et Cybersikkerhedsråd. Nu ligger sammensætningen af rådet fast.

Rådet kommer til at bestå af i alt 20 medlemmer, og får et delt offentligt-privat formandskab. Den offentlige del af formandskabet vil på skift varetages af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed.

Medlemmer af Cybersikkerhedsrådet

 • Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen (formand for offentlig sektor)
 • Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed (formand for offentlig sektor)
 • Bjarke Alling, Koncerndirektør, Liga
 • Søren Maigaard, Vice President og CISO, Norlys
 • Jesper R. Jespersen, it-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Jan Steen Olsen, Vice President og Chief Technical Officer, Danske Bank
 • René Rasmussen, Vice President, Global IT, Coloplast A/S
 • Marianne Horstmann
 • Mikkel Groth-Andersen, Chief Information Security Officer, DFDS A/S (interim)
 • Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør, ITU
 • Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for it, Aarhus Universitet
 • Christian D. Jensen, lektor på DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian Wernberg-Tougaard, Head of Public Sector Cybersecurity, Deloitte
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Senior Manager, KPMG
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Charlotte Münter, afdelingschef, Justitsministeriet

Læs mere om Cybersikkerhedsrådet på www.fmn.dk

Baggrund om Cybersikkerhedsrådet

Som led i aftalen om lovforslaget for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget tidligere i år, at der skulle nedsættes et Cybersikkerhedsråd. Rådet skal kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om og forståelse for de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet vil fokusere på det strategiske niveau og have følgende arbejdsområder:

 • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet fx gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau fx gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.
 • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder fx inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISAs årlige ”cyber security month” i oktober samt bidrage til en årlig awarenesskampagne rettet mod borgerne.