Kom til 5. møde i netværk for arkitekturmetode og modellering - om cloudteknologier og den digitale infrastruktur

19-12-2019
Data

Ved 5. møde i netværket, mødes arkitekter fra det offentlige og private for at inspirere og udfordre hinanden, om nye infrastrukturmuligheder. For første gang mødes netværket både i Øst- og Vestdanmark.

Videndeling og fordybelse

Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden. Det er derfor vigtigt, at deltagerne er indstillet på, at indgå aktivt i videndelingen. Nedenfor er listet en række kriterier til medlemmer af netværket: 

  • Arbejder som fx forretnings-, enterprise-, løsnings- eller informationsarkitekt 
  • Har erfaring med offentlige it-projekter 
  • Har et vist kendskab til ArchiMate, BPMN og UML 
  • Kan og vil bidrage aktivt med viden, erfaring og inspiration

For at skabe et godt miljø for videndeling anbefales det, at deltagerne så vidt muligt arbejder med den praktiske udvikling af arkitektur og modellering. Sagt på en anden måde, så er målgruppen ikke ledere og sælgere, men praktikere.

Tema for 5. møde

Cloudteknologiernes indtog på infrastruktur-scenen giver en række nye muligheder for deling af byrder, frihed fra lokale servere og en professionaliseret samlet tilgang til sikkerhed. Cloud stiller en række fundamentale spørgsmål til hvordan vi organiserer vores infrastruktur, og peger på en fremtid hvor man kan adskille applikationer og data som princip eller drive alle services i aflukkede containere der kan genbruges i forskellige applikationer i en uendelighed.

Når disse spørgsmål skal besvares vil mange organisationer ikke kunne svare enten-eller. For mange vil der være tale om en glidende overgang, der kræver nye måder at organisere it-drift, dokumentation og udvikling. Cloud kalder med andre ord på gentænkning af arkitekturen på alle niveauer, lige fra den strategisk styrede organisationsstruktur, over indkøb og udvikling til informationsmodellering der understøtter genbrug af data i langt højere grad end tidligere.

Nogle udfordringer kalder på nye måder at tænke på løsninger. Den situation har vi stået i mange gange før. Cloud kalder på nye måder at tænke på vores udfordringer. Det er en ny situation og temaet for det 5. møde i netværk for metode og modellering.

Du kan forsøde julen og den kolde januar med et genbesøg hos netværkets tidligere oplæg her:

Se netværkets tidligere oplæg på arkitektur.digst.dk

Ved overtegning forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig ret til at begrænse deltagelsen i netværket til én medarbejder pr. organisation for at nå ud til så mange myndigheder og leverandører som muligt.

Netværket drives af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur. Der er etableret en redaktørgruppe med deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Region Midtjylland, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og KMD, der er medinitiativtagere. Netværket faciliteres af Troels Andersen fra PA Consulting Group.