Masterclass i cyber- og informationssikkerhed for ledere

17-12-2019
Sikkerhed

Truslen inden for cyber- og informationssikkerhed er en af de væsentligste udfordringer, myndigheder står over for i dag. Det skaber et behov for ledere, der kan træffe kvalificerede beslutninger og lede organisationer inden for cyber- og informationssikkerhed.

Derfor afholder Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en masterclass for statslige ledere, der er ansvarlige for hele eller dele af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i organisationen. Masterclassen foregår den 4. og 5. marts 2020 samt en halv dag den 30. marts 2020.

Bliv en rammesættende leder

Masterclassen er designet således at man gennem arbejde med centrale tematikker og dertilhørende ledelsesrolle, -ansvar og -dilemmaer, vil blive styrket i udførelsen af ens ledelsesopgaver indenfor cyber- og informationssikkerhed.

Lederne vil kunne:

  • træffe kvalificerede beslutninger i forhold til håndtering af sikkerhedshændelser og i forhold til organisationens beredskabsorganisering
  • igangsætte, uddelegere og følge op på opgaver relateret til cyber- og informationssikkerhed i egen organisation
  • vurdere, hvad der er det rette niveau for sikkerhed via en risikobaseret ledelsestilgang
  • understøtte en sikkerhedskultur i organisationen

Tilmelding til masterclass

Uddannelsen henvender sig til statslige ledere, der er ansvarlige for hele eller dele af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i organisationen. Det kunne fx være lederen, der er ansvarlig for organisationens ISO-implementering, herunder blandt andet organisationens beredskabsarbejde og at afrapportere risikovurderinger og risikostyring til topledelsen. Det kunne også være systemejeren med ansvar for eksempelvis sikkerheden i systemer.

Der er plads til maksimalt 24 deltagere på holdet. Deltagere skal forvente, at der forud for masterclassen vil være behov for 1,5 timers forberedelse.

Læs mere om masterclassen hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen