Nu bliver det lidt nemmere at være værge i den digitale verden

16-12-2019
It-løsninger Digital service

Fremover bliver det nemmere for værger at hjælpe til digitalt, når der fx skal meldes flytning, søges boligstøtte eller følges med i sundhedsoplysninger hos den værgede.

Mere og mere kommunikation mellem borgere og det offentlige sker digitalt. Derfor er det vigtigt, at alle borgere føler, at de kan få den hjælp, som de har behov for.

Nu er der også bedre mulighed for, at værger kan hjælpe til digitalt ved at få en digital fuldmagt til de udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige, som er en del af den digitale fuldmagtsløsning. I første omgang er det værger med fuldt værgemål, hvor en digital fuldmagt kan oprettes.

Vi ønsker, at flest mulige borgere kan få glæde af de digitale muligheder, der er i dag. Også de borgere, der måske ikke selv er digitale, og de borgere, fx pårørende, der hjælper til i det digitale univers. Vi er derfor glade for, at værger nu også kan benytte fuldmagtsløsningen, så de nemmere kan hjælpe til, hvor der er behov for det

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Med en digital fuldmagt kan værgen få adgang til de 33 selvbetjeningsløsninger, som er en del af fuldmagtsløsningen i dag fx sundhedsjournalen på sundhed.dk, se pensionsoplysninger eller melde flytning på borger.dk på vegne af den værgede.

Værgen benytter altid sit eget NemID.

Digital fuldmagt

En digital fuldmagt afgives via den digitale fuldmagtsløsning på borger.dk. Her er en række selvbetjeningsløsninger samlet på tværs af det offentlige.

Den digitale fuldmagt kan afgives på flere måder, alt efter om fuldmagtsgiveren har et NemID, er tryg ved det digitale eller er under værgemål. Der er nemlig både mulighed for, at borgeren selv afgiver den digitale fuldmagt, eller at modtageren af fuldmagten, anmoder om fuldmagten. Værger skal anmode om en digital fuldmagt, når de fremover vil hjælpe til digitalt i de udvalgte selvbetjeningsløsninger på fx borger.dk eller sundhed.dk.

Vil du vide mere?

På borger.dk kan du læse mere om, hvordan du giver eller modtager en digital fuldmagt og se de selvbetjeningsløsninger, du kan give og få fuldmagt til. 

Læs mere om digital fuldmagt på borger.dk

 

Fakta om Digital Fuldmagt

  • Der kan i dag afgives fuldmagt til 33 forskellige selvbetjeningsløsninger fx se sundhedsjournalen på sundhed.dk, melde flytning eller søge boligstøtte på borger.dk 
  • Den digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er en del af NemLog-in
  • Digital Fuldmagt tilgås via borger.dk