Kommentering af udkast til Fælles sprog for datakvalitet – Vejledning til deklaration af datasæt

22-02-2019
Data

Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi inviterer til en skriftlig kommentering af udkast til Fælles sprog for datakvalitet – Vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner.

Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering, om etableringen af et fælles sprog for datakvalitet. Derfor inviteres der nu til kommentering af udkast til vejledningen med henblik på kvalitetssikring og forslag til forbedringer.

Kommenteringsperioden løber fra den 22. februar til den 27. marts 2019, og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at bidrage. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt. 

Gå til skabelon for kommentering på arkitektur.digst.dk

Om Fælles sprog for datakvalitet – Vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner

Formålet med et fælles sprog for datakvalitet er at facilitere dialogen om datakvalitet mellem dataansvarlige og dataanvendere, og på den måde forbedre muligheden for øget genanvendelse og -deling af data. For at opnå dette skal der etableres en fælles terminologi og begrebsforståelse som fundament for dialogen, samt en fælles metode til at beskrive datakvalitet og dele oplysninger herom.

Vejledningen definerer centrale datakvalitetsdimensioner og anviser en metode til at beskrive datasæt i forhold til disse. Resultatet vil være en deklaration der kan deles sammen med datasættet samt gives til potentielle nye anvendere, og som kan danne grundlag for en kvalificeret dialog mellem de dataansvarlige og dataanvendere.