NemLog-ins nye driftsplatform forventes klar i marts

08-02-2019
It-løsninger

NemLog-in flyttes til ny driftsplatform ultimo marts 2019 og dermed udskydes go-live for den nye platform. Den kørende driftsplatform er velfungerende, og udskydelsen af go-live vil derfor ikke få betydning for tjenesteudbydere eller brugere.

Digitaliseringsstyrelsen indgik i maj 2018 kontrakt med NNIT A/S om drift af NemLog-in. NNIT A/S varetager også driften af NemLog-in i dag, men driftsplatformen udskiftes til en mere moderne løsning.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle NemLog-in flyttes til ny driftsplatform i starten af december 2018, men på grund af tekniske udfordringer hos leverandøren med etablering af den nye driftsplatform er overgangen udskudt. Go-live på den nye platform forventes ultimo marts 2019.

Nuværende driftsplatform er velfungerende

Den kørende driftsplatform for NemLog-in er velfungerende, og udskydelsen af go-live for den nye platform vil hverken få betydning for tjenesteudbydere eller brugere.

Overgangen til den nye driftsplatform

Læs mere om, hvordan du som tjenesteudbyder håndterer overgangen til den nye driftsplatform

Følg med

På henholdsvis implementeringssitet og i nyhedsbrevet om implementering af MitID og NemLog-in3 kan du følge med i processen omkring overgangen til MitID og NemLog-in. Begge dele er særligt rettet mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer.