Sikkerhedspakke til lærere og pædagogisk personale

07-02-2019
Sikkerhed

Sikkerhedspakken skal informere lærere og pædagogisk personale om informationssikkerhed og hjælpe dem med håndtering af fortrolige informationer.

Den gratis sikkerhedspakke kan understøtte den lokale indsats for at skabe en god sikkerhedskultur. Den øgede digitalisering af undervisningssektoren giver bedre muligheder, men skaber samtidig også et behov for øgede kompetencer hos lærere og pædagogisk personale for at håndtere oplysninger på en sikker måde – også på digitale platforme.

For at understøtte skolernes igangværende arbejde med dette offentliggør Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner sikkerhedspakken målrettet til lærere og pædagogisk personale.

Sikkerhedspakkens indhold

Sikkerhedspakken består af plakat og pjece, som kan printes og placeres i fx opholdsrum. Der er også en quiz, e-læring og en kort film, som medarbejderne kan se og bruge digitalt. Materialet er udviklet med øje for de særlige problemstillinger, man står overfor som offentligt ansat.

Find sikkerhedspakken til undervisningspersonale

Sikkerhedspakken er tidligere lanceret i to andre versioner rettet mod administrativt personale og sundhedspersonale. 

Læs mere om sikkerhedspakkerne