Danskerne er meget trygge og tilfredse med borger.dk

16-01-2019
It-løsninger

Borger.dk havde over 39 millioner besøg i 2018, og over 90 pct. af de besøgende er både trygge og tilfredse med portalen.

Der var 39 millioner besøg på borger.dk i 2018

I løbet af 2018 blev borger.dk besøgt hele 39 mio. gange. Til sammenligning var der godt 34 mio. besøg i 2017. Det er en stigning på 14 pct.

Og heldigvis følges de mange besøg også af en høj tilfredshed. Hele 93 pct. svarer nemlig i en ny brugertilfredshedsundersøgelse, at de er tilfredse med portalen.

I undersøgelsen er borgerne blandt andet blevet spurgt til deres oplevelse af indholdet på borger.dk, og her vurderer 90 pct., at kvaliteten af indholdet er høj. Og en lige så stor andel erklærer sig enig i, at teksterne er skrevet i et klart og letforståeligt sprog.

Derudover synes mere end 8 ud af 10, at det er nemt at finde rundt på borger.dk og oplever, at de let finder, hvad de leder efter.

Tilfredshedsundersøgelsen foretages årligt, og resultatet fra 2018 viser, at borgernes tryghed ved borger.dk fortsat er meget høj. I 2018 svarer 93 pct. nemlig, at de føler sig trygge ved at bruge portalen.

Det er meget positivt at konstatere, at så stor en del af borgerne er trygge og tilfredse med portalen. Det er et dejligt skulderklap, som vi tager med i det videre arbejde. På borger.dk arbejder vi målrettet med at præsentere den information og de selvbetjeningsløsninger, der er relevante for den enkelte borgers situation og behov, når de har et ærinde med det offentlige. Særligt i de situationer, hvor vi viser borgernes informationer, er tryghed, tillid og brugervenlighed vigtig.

Helle Junge Nielsen, kontorchef for borger.dk

Besøgstal for borger.dk

  • 2018: 39.013.888
  • 2017: 34.185.994 *
  • 2016: 36.565.897
  • 2015: 32.124.296
  • 2014: 22.646.841
    *Ny målemetode taget i brug i 2017.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af JYSK ANALYSE A/S for Digitaliseringsstyrelsen i december 2018. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk med i alt 9.985 besvarelser.

Besøgstal bliver løbende indhentet af Digitaliseringsstyrelsens Kontor for borger.dk.