FDA2019 konferencen - 9. september 2019

07-05-2019

Fællesoffentlig Digital Arkitektur konference – for arkitekter, af arkitekter. Kom med den 9. september 2019!

""
Den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur (FDA) sikrer sammenhæng mellem de forskellige digitale komponenter eller "Byggeblokke".

Fællesoffentlig Digital Arkitektur er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata og en fællesoffentlig arkitektur, der fremmer innovation, sammenhæng og effektivitet.

På vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur inviterer Digitaliseringsstyrelsen alle, der arbejder med digital arkitektur og datadeling i den offentlige sektor, til at deltage.

Dato og tidspunkt: 9. september 2019, kl. 09.00-17.00
Sted: Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Brug ventetiden fornuftigt og besøg eller genbesøg oplæggene fra FDA2018 på arkitektur.digst.dk