De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodelleringer har fået en opdatering

27-03-2019
Data

Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering ligger nu klar i en opdateret version til fri brug for datamodellører. Med opdateringen er reglerne blevet endnu nemmere at bruge på tværs af det offentlige.

Efter et års arbejde ligger de nye ’Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering’ klar på arkitektur.digst.dk. Her kan datamodellører på tværs af det offentlige bruge reglerne som en ramme for at strukturere beskrivelser af data.

Når data skal udveksles og genbruges på tværs af kontorer og organisationer, er det vigtigt, at data er velbeskrevne og forståelige. På den måde kan andre datamodellører uden videre arbejdere videre med samme data. For at det lykkes, kræver det dog, at man arbejder ud fra et fælles modelleringssprog. Derfor har Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA) opsat et regelsæt, som skal følges, når man laver modeller til dokumentation af de fælles data.

Reglerne stiller krav til, hvilke informationer som skal følge med modellen, så som hvem der har lavet den, hvornår den er godkendt, hvilket forretningsområde den modellerer etc. På samme måde er der regler for, hvordan man skal sammensætte definitioner og terminologi for begreber og for, hvordan man opbygger strukturerede udfaldsrum, kodelister og lignende.

Samarbejde på tværs

Det opdaterede regelsæt er kommet på plads takket være et samarbejde mellem informationsarkitekter fra Kommunernes Landsforening (KL), KOMBIT, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering samt Digitaliseringsstyrelsen.

De nye regler er forenklede og lægger vægt på bedre kommunikation af formålet med reglerne og på direkte anvendelighed i en række forskellige modelleringsværktøjer.

Reglerne findes som pdf-dokument på følgende link, men med tiden kommer en fuld webversion af reglerne:

Gå til de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering på arkitektur.digst.dk

Om de nye regler

De Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering understøtter Arkitekturregel 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data fra Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur.

Reglerne er blevet godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur (SDA) og er dermed optaget i den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA). Reglerne er en del af initiativ 8.1 gode data og bedre datadeling, som hører under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS).