Flytning af NemLog-in til ny driftsplatform gennemført med succes

28-03-2019
It-løsninger

NemLog-in er nu flyttet til den nye driftsplatform, og alle funktioner kører som normalt.

I perioden fra den 25. til den 27. marts 2019 blev NemLog-in flyttet til den nye driftsplatform. Udrulningen skete i flere trin, og derfor var visse funktioner, fx ændringer i fuldmagt og brugerrettigheder, i en kortere periode ikke tilgængelige. 

Flytningen af NemLog-in er forløbet planmæssigt, og alle funktioner i NemLog-in er igen åbne for brugerne.

Videreudvikling af løsningen

Med skiftet er den tekniske platform blevet moderniseret og gjort klar til videreudviklingen af den fremtidige NemLog-in-løsning.

NNIT fik i maj 2018 tildelt kontrakten som driftsleverandør af NemLog-in. Herved forbliver driften af løsningen hos NNIT, som også hidtil har haft opgaven. NNIT skal fremadrettet samarbejde med Nets DanID, som i december 2018 fik tildelt kontrakten om videreudvikling af NemLog-in.

Læs mere om udviklingen af NemLog-in

implementeringssitet og i nyhedsbrevet om implementering af MitID og Nem-Log-in3 kan du følge med i processen omkring overgangen til både MitID og NemLog-in. Begge kanaler er rettet mod tjenesteudbydere og brugerorganisationer.