Workshop om kompetenceudvikling inden for cyber- og informationssikkerhed

04-03-2019
Sikkerhed

Torsdag den 28. februar havde Digitaliseringsstyrelsen inviteret en lang række offentlige og private parter til at medvirke i en workshop om, hvordan vi i fællesskab løfter medarbejdernes sikkerhedskompetencer.

Øget risikobillede skaber behov for kompetenceudvikling

Den øgede digitalisering og de stadigt mere avancerede angreb fra it-kriminelle giver en stigende risiko for it-sikkerhedshændelser. Det skaber et behov for øgede kompetencer inden for informationssikkerhed på alle niveauer, både hos generalister, specialister og ledere. Både myndigheder og virksomheder skal blive bedre til sikkerhedsstyring og til forebyggelse og håndtering af sikkerhedsbrud.

Derfor var 49 deltagere fra både brancheorganisationer, offentlige myndigheder og private virksomheder inviteret til en workshop, hvor der på tværs af offentlige og private aktører skulle igangsættes aktiviteter og samarbejder, der på den korte bane kan fremme opkvalificering af sikkerhedskompetencer.

Kort film fra workshoppen


Samarbejdsaftaler om kompetenceudvikling

Formålet med dagen var, at deltagerne delte erfaringer om best practices udfordringer på deres område. Målet var, at deltagerne i løbet af dagen havde indgået konkrete samarbejder om kompetenceudvikling inden for informationssikkerhed af den almindelige medarbejder, mellem- og toplederen samt it-specialisten.

Dagen var en del af eksekveringen på initiativ 2.5, ”Partnerskab for kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten” i National strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Talere på dagen

Blandt talerne på dagen var Marianne Sørensen vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen; Ray Stanton, Senior Vice President & Group Chief Security Officer, TDC; og Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg Forsikring A/S og formand i Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

Generelt var der god stemning og mange spændende snakke og erfaringsudvekslinger. Men vigtigst af alt lykkedes det at få en række offentlig-private samarbejdsaftaler om kompetenceudvikling i stand indenfor efteruddannelse, fastholdelse og generel awareness. Digitaliseringsstyrelsen vil følge resultaterne af dem det kommende års tid.

Præsentationer fra dagen

Hent præsentationerne fra dagen